NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...

 Afscheid Jan Troost

Ook wij, de SGO, zullen Jan missen omdat wij ons als SGO door hem zeer geïnspireerd en vertegenwoordigd vonden. Dank voor zijn niet aflatende strijd voor de inclusieve samenleving/naleving van het VN-verdrag waarvoor hij zich zowel regionaal als landelijk op een steeds voor hem zo markante wijze heeft ingezet.

Lieke wil laten zien dat je ook met een beperking gewoon kunt meedoen

Krantenbericht op 22-10-2022 uit de Gelderlander – Lex Halsema Lieke…

Activiteiten van Lieke afgelopen maand

Meegewerkt aan programma nationale vrijwilligersprijs Ik kreeg…

Recht toegang tot hulpmiddelen, mobiliteit

Op 3 december, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking…

Toegankelijkheid

De SGO schafte de nieuwste versie van het Handboek Woonkeur én…

Van de bestuurstafel

Aangezien de voortgang van onze activiteiten nogal beïnvloed…

Jaarverslag SGO 2020

VOORWOORD Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het…
corona

Mens staat voorop

Opa zit achter zijn aanleunhuisje op het bankje. De buitentemperatuur…