Verklaring Onbesproken Gedrag

Ook de SGO zal als organisatie aan iedere vrijwilliger die in aanmerking komt, een melding doen om een Verklaring Onbesproken Gedrag aan te vragen. Hiervoor is er door de SGO een gedragscode  opgesteld, welke door een iedere vrijwilliger ondertekend dient te worden.

Per 1 november 2018 is voor vrijwilligersorganisaties een nieuwe regeling ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een VOG kan worden aangevraagd.  De regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het doel van de nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Als onze organisatie eenmaal is aangemerkt als een VOG organisatie, dan geldt de toelating voor een periode van maximaal van maximaal 5 jaar.

Gedragscode

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen/volwassenen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Lees de volledige code:  Gedragscode per 1-1-2019 

Vertrouwenspersoon SGO

Hier vindt u de contactgegevens van de, door het bestuur benoemde, vertrouwenspersoon SGO

Beleid SGO

Onze beleidsplannen kunt u hier inzien: Beleid