Financiën

Financieel

Forte Geldzaken

Heb je moeite met het invullen van formulieren?
Of moet je een belastingaangifte doen?
Krijg je je administratie maar niet op orde?
Ben je bang om (dieper) in de schulden te raken?
Raak je het financiële overzicht kwijt?
Kun je  hiervoor geen hulp vinden in uw omgeving?
En heb je geen financiële middelen voor deskundige hulp?
Een getrainde vrijwilliger van Forte Welzijn kan je ondersteunen.Voor vragen en overleg kun je terecht bij de coördinator, Foka Bruggema. 085-040 60 66 en per email: fortegeldzaken@fortewelzijn.nl

 

Gemeente Overbetuwe

Met al uw vragen en zorgen over geldzaken, inkomen en schulden kunt u terecht bij het team Sociaal Domein.
Team Sociaal Domein helpt u bij geldzaken

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek  (Elst en Bemmel) kunt u terecht met vragen over:

 • DigiD
 • Belastingen en toeslagen
 • Zorg
 • Werk of uitkering
 • Rijbewijs
 • AOW aanvragen
 • Verkeersboetes betalen
 • Inburgering
 • Coronacheck en coronabewijs
  www.hetinformatiepunt.nl

Rechtswinkel Over-Betuwe

Gratis rechtshulp in Bemmel, Elst, Huissen en Oosterhout
Elke maand worden er inloopspreekuren gehouden. Tijdens deze inloopspreekuren kunt u bij hen terecht met al uw juridische vragen.
https://rechtswinkeloverbetuwe.nl

 

Kortingen voor minima via Meedoenregeling

Met de Meedoenregeling (voorheen Gelrepas) krijgen zowel volwassenen als kinderen korting op bijvoorbeeld een sportlidmaatschap.
Als u minder geld heeft om uit te geven, dan kunt u korting krijgen op bijvoorbeeld een sportlidmaatschap of leuke activiteiten. Op www.meedoeninoverbetuwe.nl vindt u alle informatie

 

Wat doet het CAK

 1. Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 2. Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
 3. Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 4. Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
 5. Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden). CAK.nl

 

Mijn Overheid

Instructiefilmpjes over hoe je kunt inloggen met een Digid op Mijn Overheid.  Daar vind je je persoonlijke informatie van oa de Belastingdienst, Toeslagen, SVB Uitkering, RDW, pensioen, digitaal Klantdossier,  Donorregister en PGB.

https://mijnoverheid.steffie.nl/nl

Nibud

Wil je (eerst) zelf aan de slag om meer grip te krijgen op je financiën? Eén van de geldplannen van Nibud kan je daarbij helpen