PGB

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.  Ook kunt u zelf bepalen bij wie u dat doet. De gemeente stelt wel eisen aan de voorziening of zorg die u inkoopt. Het geld komt niet op de eigen rekening. U stuurt de declaraties hiervoor naar de SVB en zij betalen de voorziening of de zorg direct aan degene die u de voorziening of de zorg heeft geleverd.  Info PGB gemeente Overbetuwe

PGB is mogelijk voor de 4 zorgloketten:

*Wlz (Wet langdurige zorg), via het regionale zorgkantoor
*Jeugdwet, via uw eigen gemeente én soms via de WLZ
*Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), via uw eigen gemeente
*Zvw (Zorgverzekeringswet), via uw eigen zorgverzekeraar
Uitgangspunt is: als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan valt uw zorg onder de Jeugdwet/Wmo en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Handige websites met veel informatie

Per Saldo is dé landelijke vereniging van budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb. In het woud van regels en ontwikkelingen rondom het pgb geeft Per Saldo houvast. Kijk ook op de slimme brochure.