Lokale zorg in de Overbetuwe

Een zorgaanbieder moet met de gemeente een overeenkomst hebben om hun diensten in het kader van de Wmo te mogen leveren.  De gemeente Overbetuwe meldt dat ze met 75 aanbieders Jeugdwet een contract hebben. Van de Huishoudelijke hulp  is een lijst beschikbaar

 

Websites

www.zorgkaartnederland.nl
Met meer dan 123.000 zorgaanbieders.

www.attentzorgenbehandeling.nl
Wonen, Welzijn en Zorg, óók in Overbetuwe.

www.stg.samenzorgen.nl
Zelfstandig waar dat kan en met goede zorg waar dat nodig is.

www.buurtzorgnederland.com
Professionele thuiszorg van teams bij u thuis.

www.stmr.nl
Professionele thuiszorg van teams bij u thuis.

www.vptz-betuwe.nl
Aanvullende kosteloze zorg in de palliatief terminale fase.

www.fortewelzijn.nl
Forte stimuleert verbindingen tussen mensen en organisaties.

www.naarhuustoe.nl
Dagopvang voor licht dementerende personen.

www.dekombij.nl
Dagopvang voor licht dementerende personen.

www.zonnebloem.nl
Vrijwilligers komen bij u thuis en organiseren e.e.a. buitenshuis.

www.kbo-overbetuwe.nl
Bond voor ouderen, voor alle gezindten: Kom Bij Ons.

www.overbetuwevoorelkaar.nl
De stichting biedt, door middel van een digitale ontmoetingsplaats, de mogelijkheid aan alle inwoners van Overbetuwe, die hulp willen bieden of hulp willen vragen, met elkaar in contact te komen.

www.onsoverbetuwe.nl
Een online dorpsplein voor, door en met bewoners uit de gemeente Overbetuwe. Waarop je alles ziet wat er in de buurt is: hulpvraag en aanbod maar ook alle buurtactiviteiten, verenigingen, nieuws, zorg- en welzijnsdiensten, spullen te koop, winkels, informatie van de overheid, gemeentenieuws en nog veel meer.

Heteren.buurtzorg.net
Buurtzorg voor Heteren, Randwijk  en Driel

#Heterensociaal
Een burgerinitiatief binnen Heteren voor sociale initiatieven en activiteiten. #Heterensociaal helpt mensen/clubs/organisaties om in beweging te komen, verbindt, enthousiasmeert en zorgt voor contacten. info@heterensociaal.nl

Algemene Hulpdienst Elst
Voor iedere inwoner van Elst die hulp nodig heeft en voor wie deze hulp (ook in financiële zin) niet beschikbaar is. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt. Iedereen kan immers in een situatie terecht komen waarbij directe hulp dringend noodzakelijk is.