NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...
voorlichting

Van de Bestuurstafel

Een grote uitdaging voor SGO en veel andere belangenbehartigers vormt steeds hoe de mensen te bereiken waar je iets voor wilt en kunt betekenen (de doelgroep).

Van de bestuurstafel, maart 2024

Ik was enige tijd nogal beperkt in alles maar ben inmiddels behoorlijk hersteld en in staat de meeste dingen te doen als voorheen.

Word onze nieuwe Secretaris SGO

Echte kans om een wezenlijke bijdrage te leveren: "Word onze nieuwe Secretaris"
a linker

Van de bestuurstafel

Meestal staan de activiteiten tijdens de zomerperiode op een lager pitje. . Dus niet zoveel te melden in deze column zou je denken...

Van de bestuurstafel

Zo af en toe word je weer eens geconfronteerd met zeer fundamentele vragen zoals “Waartoe zijn jullie op aard?”. Vragen die veelal ontstaan bij mensen die nieuw bij de club zijn en die de rest wakker schudden om er weer eens goed over na te denken wat we nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Wat doen we als SGO en hoe geven we daar invulling aan?
uitje

Van de bestuurstafel

Ik ben dan ook superblij en trots te mogen constateren dat het afgelopen half jaar verschillende enthousiaste nieuwe vrijwilligers tot het bestuur zijn toegetreden. Hierdoor zijn we inmiddels met 12 bestuursleden

Van de bestuurstafel december 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn deze zomer de nieuwe wethouders…

Van de bestuurstafel

Het is hartje zomer wanneer ik op een zwoele avond dit stukje…

Van de bestuurstafel juni 2022

De afgelopen periode hebben we bijna alle energie in de Special…

van de bestuurstafel maart 2022

Het lijkt er op dat we de corona-crisisperiode achter ons beginnen…