Mantelzorg

Geluksroute

Bent u Mantelzorger? De gemeente Overbetuwe wil de mantelzorgers graag een steuntje in de rug geven om deze taak nog beter vol te houden. Daartoe hebben zij de geluksroute ingesteld. Samen met een medewerker van de gemeente of van Steunpunt Mantelzorg wordt gekeken waar uw passie ligt en hoe de gemeente Overbetuwe  u hierin financieel kan ondersteunen (tot maximaal 225 euro). Om te bekijken of u in aanmerking komt voor de geluksroute kunt een aanvraag indienen bij Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe, bij de gemeente of bij het kernteam.

Mantelzorgers arrangement 

U bent mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verleent. Mantelzorg kan voor u, hoe graag u het ook doet, een hele belasting zijn. Zeker als u langdurig en zeer intensief mantelzorg verleent. Een mantelzorger kan ook zelf weleens wat zorg gebruiken. Als u verzekerd bent bij Menzis (extra verzorgd 2 of 3) kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgarrangement.Meer informatie op www.meldpuntoverbetuwe.nl of bel tussen 9 en 11 uur naar 0481- 35 00 50

Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe

Geeft informatie over en bemiddelt bij hulp die vrijwilligers kunnen bieden. Er zijn veel contacten met zorg- en hulpverleningsorganisaties. Het Knooppunt biedt een luisterend oor aan mantelzorgers die hun verhaal kwijt willen. Op diverse andere manieren wordt ondersteuning geboden, zoals informatiebijeenkomsten, Dag van de Mantelzorg en voorlichting aan groepen en organisaties. Kijk op www.mantelzorgoverbetuwe.nl
Mantelzorgcafé

Het mantelzorgcafé is open voor iedereen! De entree is gratis en we schenken heerlijke koffie. Kijk hier voor meer informatie over tijden en locatie.
Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is open voor iedereen! De entree is gratis en we schenken heerlijke koffie. Kijk hier voor meer informatie over tijden en locatie.
Dag van de Mantelzorg
Jaarlijks wordt er een verwendag georganiseerd
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 11.00 uur  op Tel. 048 135 00 50 of mail   info@mantelzorgoverbetuwe.nl
Sociaal Cultureel Centrum “De Wieken” Prinses Irenestraat 49, Elst.   website www.

Websites

MantelzorgNL  (eerder Mezzo) is de landelijke vereniging voor mantelzorgers met veel handige informatie, tips en geldzaken