NAH café in Heteren

NAH café voortaan op woensdagochtend in Heteren voor inwoners uit Heteren, Zetten, Driel en Randwijk

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers. Aanmelden is gewenst. Het NAH café vindt om de twee maanden op woensdagochtend van 10.30-12 uur plaats.

Contactadressen:
*Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:              Saskia Henze      06 46 37 50 70              Saskia.Henze@fortewelzijn.nl

*Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:   Jeanne Verdijk   0481-376595             sgo.overbetuwe@gmail.com

*Maureen  Booij-Oosterhuis
*Gera Koopmans-Jacobs
*Carmen Jansen

Doelstellingen:

  • Laagdrempelige, structurele bijeenkomsten voor mantelzorgers en mensen met een hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders verhaal  en ruimte  om ervaringen te delen. We gaan gezamenlijk van start en vervolgens gaan de twee groepen, mantelzorgers en mensen met NAH, onderling in gesprek.
  • Elke bijeenkomst start met een informatief thema van een half uur, hiervoor worden professionals uitgenodigd
  • Doelgroepen weten elkaar weten te vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren.
  • Informatie over (niet zichtbare) gevolgen van NAH zo breed  mogelijke uitdragen aan getroffenen, mantelzorgers, professionals, kernpunten en pers binnen de Overbetuwe
  • Uitbreiden, actualiseren van de informatiemap. Wat is er in de regio mogelijk, welke hulp, praktische adressen zijn er. Iedere deelnemer krijgt deze map mee.

Locatie Heteren

De Vloedschuur, Kerklaan 4A, 6666 HP Heteren
Het gebouw is goed toegankelijk, er zijn invalidentoiletten en eigen parkeerplekken (ook IVP’s ) voor de deur

Wanneer:
Om de twee maanden op Woensdag ochtend van 10.30-12 uur

Data Heteren

Woensdag 13 juli

woensdag 14 september

woensdag 16 november