NAH café in Heteren

NAH café  op woensdagochtend in Heteren/de Huiskamer in t Hart van Heteren voor inwoners uit Heteren, Zetten, Driel en Randwijk

Op woensdag 15 maart 2023 vindt het volgende NAH café plaats, voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers. Ook voor mensen met Parkinson of MS die te maken hebben met veranderingen van hersenfuncties (NAH). Om de twee maanden op woensdagochtend van 10.30-12 uur.

Contactadressen:
*Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:                 Saskia Henze      06 46 37 50 70              Saskia.Henze@fortewelzijn.nl

*Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:   Jeanne Verdijk   0481-376595              sgo.overbetuwe@gmail.com

*Maureen  Booij-Oosterhuis
*Carmen Jansen

Doelstellingen:

  • Laagdrempelige, structurele bijeenkomsten voor mantelzorgers en mensen met een hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders verhaal  en ruimte  om ervaringen te delen. We gaan gezamenlijk van start en vervolgens gaan de twee groepen, mantelzorgers en mensen met NAH, onderling in gesprek.
  • Elke bijeenkomst start met een informatief thema van een half uur, hiervoor worden professionals uitgenodigd
  • Doelgroepen weten elkaar weten te vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren.
  • Informatie over (niet zichtbare) gevolgen van NAH zo breed  mogelijke uitdragen aan getroffenen, mantelzorgers, professionals, kernpunten en pers binnen de Overbetuwe
  • Uitbreiden, actualiseren van de informatiemap. Wat is er in de regio mogelijk, welke hulp, praktische adressen zijn er. Iedere deelnemer krijgt deze map mee.

“Ik vind dit soort bijeenkomsten verschrikkelijk, maar dit vond ik een verademing”

Contactadressen:
*Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Saskia Henze 06 46 37 50 70 Saskia.Henze@fortewelzijn.nl

*Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:
Jeanne Verdijk 0481-376595 sgo.overbetuwe@gmail.com

Locatie Heteren

De Vloedschuur, Kerklaan 4A, 6666 HP Heteren
Het gebouw is goed toegankelijk, er zijn invalidentoiletten en eigen parkeerplekken (ook IVP’s ) voor de deur

Wanneer:
Om de twee maanden op Woensdag ochtend van 10.30-12 uur

Data Heteren

woensdag 15 maart 2023  in de Huiskamer van Heteren , adres Kwadrant (tegenover Jumbo)

woensdag   17 mei 2023

Woensdag 19 juli 2023

Woensdag 20 september  2023

Woensdag  15 november 2023