Niet Aangeboren Hersenletsel café Heteren
Woensdagochtend om de twee maanden  in de Huiskamer t Hart van Heteren voor inwoners uit Heteren, Zetten, Andelst, Herveld, Driel en Randwijk

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers. Ook voor mensen met Parkinson of MS die te maken hebben met veranderingen van hersenfuncties (NAH). Om de twee maanden op woensdagochtend van 10.30-12 uur.

Doelstellingen:

  • Laagdrempelige, structurele bijeenkomsten voor mantelzorgers en mensen met een hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders verhaal  en ruimte  om ervaringen te delen. We gaan gezamenlijk van start en vervolgens gaan de twee groepen, mantelzorgers en mensen met NAH, onderling in gesprek.
  • Elke bijeenkomst start met een informatief thema van een half uur, hiervoor worden professionals uitgenodigd
  • Doelgroepen weten elkaar weten te vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren.
  • Informatie over (niet zichtbare) gevolgen van NAH zo breed  mogelijke uitdragen aan getroffenen, mantelzorgers, professionals, kernpunten en pers binnen de Overbetuwe
  • Uitbreiden, actualiseren van de informatiemap. Wat is er in de regio mogelijk, welke hulp, praktische adressen zijn er. Iedere deelnemer krijgt deze map mee.

“Ik vind dit soort bijeenkomsten verschrikkelijk, maar dit vond ik een verademing”

Contactadressen:
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:
Jeanne Verdijk 06 3372 6667 sgo.overbetuwe@gmail.com

Locatie Heteren

De Huiskamer, Kwadrant 2, 6666 Heteren

Wanneer:
Om de twee maanden op Woensdagochtend van 10.30-12 uur