Jaarverslag SGO 2020

VOORWOORD

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin voor het eerst in de moderne tijd een wereldwijde pandemie uitbrak. Het maatschappelijke leven kwam vooral tot stilstand, leefde weer op om vervolgens toch weer het dal in te gaan. Ook voor de SGO heeft dat uiteraard vergaande consequenties gehad. Formeel mocht tijdens de lock downs niet veel en het maakte het nog extra lastig omdat onze doelgroep veelal tot de risicogroep behoort. Veel kon dus geen voortgang vinden. Toch hebben we als SGO dit jaar zeker niet stilgestaan. De activiteiten inventariserend die toch allemaal weer aandacht gehad hebben komen we tot een heel respectabele lijst. We signaleren zelfs groei in het aantal opgepakte onderwerpen en zijn daar trots op. In onze wereld liggen immers nog steeds ontzettend veel dingen die verbeteringen behoeven opdat uiteindelijke gesproken kan worden van een echte inclusieve samenleving.

Het jaarverslag bestaat na een algemene toelichting uit 5 onderdelen startend met waar we als SGO voor willen staan, vervolgens welke projecten we doen, wat de inhoud is van de samenwerking met de gemeente, hoe we aan communicatie met de doelgroep en de overige burgers invulling geven en tenslotte de vrijwilligersinzet.

Lees  het hele verslag…

Voor een papieren versie kunt u contact opnemen met  Theo Bus,  e-mail:  voorzitter@sgo-overbetuwe.nl