Wet Langdurige Zorg

Langdurige zorg en ondersteuning is bijvoorbeeld: verpleging en verzorging, begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding, hulp bij het huishouden, hulp bij vervoer, woningaanpassingen of wonen in een zorginstelling. Het gaat hier niet om medische zorg van de huisarts of een medisch specialist.

Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen kan uit drie zorgwetten geleverd worden:
*Zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

*Ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De langdurige zorg maakt mogelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Uw behoeften en eigen mogelijkheden staan centraal. En we kijken wat familie of anderen in uw directe omgeving kunnen doen. Als het nodig is, kunt u ondersteuning van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld begeleiding of activiteiten, waardoor u meer meedoet in de samenleving. Via de zorgverzekering kunt u medische zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg.

*Wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Kijk voor uitgebreide informatie met alle voorwaarden en vele uitzonderingen op  Zorg vanuit de Wet langdurige zorg
Handige websites met begrijpelijke uitleg over het organiseren van langdurige zorg vind je hier