Hoe wij omgaan met jouw gegevens

 Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit! Je persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Het versterken van het belang van mensen met een beperking in de gemeente Overbetuwe, dat is waar SGO zich sterk voor maakt.

De SGO is een stichting zonder winstoogmerk en werkt met subsidie van de gemeente Overbetuwe. De SGO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wij doen dit door middel van projecten en de uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift, dat kosteloos wordt verspreid. Wij geven ook informatie via onze website, facebook. Ook op aanvraag van individueel betrokkenen (via email, telefoon of schriftelijk). Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd en werken wij samen met andere organisaties. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons in alle gevallen aan de eisen, die de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Lees hier onze Regeling Bescherming Persoonsgegevens