Toegankelijkheid/ Inclusie

Inclusie betekent dat je kijkt hoe de omgeving kan worden aangepast aan het ‘individu’. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt naar één oplossing die zoveel mogelijk voor iedereen van toepassing kan zijn.

Wetten en richtlijnen

Hiervoor is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap van kracht.
De WCAG-richtlijnen zijn voor toegankelijke websites of app’s.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid wil zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones kunnen bieden. Een toegankelijke website maakt het mogelijk voor mensen om zelfstandig online hun zaken te doen.

Fysieke toegankelijkheid
Mensen met een beperking moeten net als ieder ander gebruik kunnen maken van buitenruimten, openbare gebouwen, woningen

Sociale toegankelijkheid

Als iets sociaal toegankelijk is betekent dat dat je goed te woord wordt gestaan, en dat je makkelijk bij de juiste informatie kunt komen. Bovendien wordt deze informatie in begrijpelijke en toegankelijke manier aangeboden.
Bronnen en info: www.accessibility.nl   en  www.iederin.nl

Huiskamer Heteren is open

Op 11 februari is de Huiskamer in Heteren geopend.  Overbetuwe heeft er weer een prachtige rolstoel toegankelijke ruimte bij!

“Hang de PMD zakken uit de looproutes”

We kregen een melding dat het op ophaaldagen soms zo vol hangt dat mensen met een rollator of rolstoel van de stoep af moeten.

Oproep: Wat is jouw persoonlijke ervaring na het stemmen?

Geef je opmerkingen door aan Babs Wiebe van de gemeente Overbetuwe verkiezingen@overbetuwe.nl of de SGO, info@sgo-overbetuwe.nl

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

De toegankelijkheid van stembureaus, de bejegening, de aanwezigheid van hulpmiddelen en ondersteuning en eenvoudige /duidelijke informatie moeten in orde zijn.

Rijnstate Elst

In april krijgt Poli Rijnstate Elst de sleutel van het nieuwe gebouw en op 26 juni worden de deuren voor patiënten geopend

Energiecompensatie Overbetuwe

Kom ik voor (extra) energiecompensatie in aanmerking als ik: Vanwege mijn beperking te maken heb met hoge noodzakelijke energiekosten

Fixi, meld obstakels openbare omgeving

Fixi is een nieuw systeem voor inwoners en voor de gemeente om meldingen te doen over afval, groen, wegen en stoepen, straatmeubilair, overlast, (plaag)dieren, riool en water, verkeer, openbare verlichting of speelterreinen

Wanmolen wordt MFC

Park Lingezegen werkt door aan toegankelijkheid

De afgelopen maanden hebben we vanuit Park Lingezegen weer verder gewerkt aan de toegankelijkheid van het Park. In deze update vertellen we je graag meer over wat er gedaan is én wat er voor de komende tijd op stapel staat.

Onky Donky Huis in Rhenen

Midden in Ouwehands Dierenpark Rhenen staat het Onky Donky Huis, pal naast de leuke boerderijdieren van de Grebbehoeve. Een speciaal huis voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met een beperking. Kinderen met een vaak zorgelijk bestaan.

Andreas zoekt alle Gehandicapten Parkeerplaatsen in de hele Gemeente

Bestuurslid Andreas Ladestein is al een tijdje bezig om deze…