Wmo

SGO en Wmo

De SGO volgt kritisch de uitvoering van de Wmo door de gemeente. Houdt de doelgroep op de hoogte van veranderingen en geeft ondersteuning  bij ingewikkelde kwesties. Verzamelt, vraagt naar gebruikers- ervaringen en voert hierover direct overleg met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van het Sociaal Domein. De SGO heeft contact met de kernteams, wijkplatforms en anderen. Onderhoudt in het kader van de Wmo contact met leden van de Participatieraad.
De Wmo biedt twee krachtige tools voor wie graag de regie in eigen handen houdt: Artikel 2.3.6, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt, en artikel 2.3.2, dat jou het recht geeft uw eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken. Gebruik hiervoor de Groene Power kaart van het Supportmagazine!

Wmo Overbetuwe 

Lees meer over Wmo in de gemeente Overbetuwe
Loket Sociaal Domein, Ambtshuis Dorpsstraat  88, 6661 EK Elst   telefoon 14 0481     sociaalteam@overbetuwe.nl.
Openingstijden

Sociaal Team Overbetuwe

Zij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar op het nummer 14 0481 tussen 8.30 – 13.00 uur. Belt u na 13.00 uur dan wordt er een terugbelverzoek aangemaakt. U wordt binnen 24 uur teruggebeld. Of mail hen op sociaalteam@overbetuwe.nl

De inloopspreekuren in Elst, Herveld en Zetten

Spreekuur in Elst
Locatie: Triade-gebouw, Prins Hendrikstraat 5A (6661 XL Elst)
Inloopspreekuren: dinsdag 10.30 – 11.30 uur

Spreekuur in Herveld

Locatie Herveld: Hoofdstraat 128E.
Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 – 11.00 uur

Spreekuur in Zetten
Locatie: Ontmoetingscentrum De Loohof
Stationsstraat 1(6671 BR Zetten)
Inloopspreekuur: woensdag 11.30 – 12.30 uur

Inwoners van Overbetuwe kunnen bij het Sociaal Team terecht met hun vragen. Bijvoorbeeld over opvoeden, wonen, contacten opbouwen, vrijetijdsbesteding, zorgen voor een naaste, geldzaken en vrijwilligerswerk. Het Sociaal Team is er voor iedereen die een steuntje nodig heeft bij het organiseren van een oplossing.

Gesprek

Voorafgaand kunt u een persoonlijk plan opstellen. Daarin beschrijft u wie u bent, wat uw situatie is, wat de reden is dat u ondersteuning vraagt, wat voor u belangrijk is (nu en in de toekomst), voor welke zaken u ondersteuning nodig heeft en wat u daarin zelf kunt oplossen. Bovendien geeft het u meer vertrouwen in het voeren van het gesprek wat daarna door een consulent, bij u thuis of bij het gemeentelijk loket plaats vindt. Persoonlijk plan  maken.
Resultaat van dit gesprek is dat de gemeente beoordeelt welke voorzieningen/hulp u zelf heeft en welke voorzieningen/ondersteuning u van de gemeente kunt krijgen. U ontvangt van de gemeente altijd een schriftelijke beschikking met besluit na een aanvraag. U kunt dan binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Huishoudelijk Hulp

Lees hier informatie van de gemeente over voorwaarden, kosten, en  het vouchersysteem

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.
Info en tarieven PGB gemeente Overbetuwe

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2021voor iedereen €19,00 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.

Participatieraad Overbetuwe

De Participatieraad is een (vrijwilligers)adviesraad, zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen die te maken hebben met deelname van inwoners aan sociaal maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt.

Mantelzorgcafé Overbetuwe 18 juni

Wie kan jouw zorg over nemen omdat je even op adem moet komen of als je op vakantie gaat.

Scootmobiel én stalling één aanvraag

De gemeente heeft een constructie gerealiseerd om dit toe te kunnen staan als er geen andere oplossing is.

Wendy is de nieuwe mantelzorg-coördinator

Wendy van de Putte is de nieuwe mantelzorg coördinator van forte Welzijn