Regels en Richtlijnen

In het VN Verdrag staat dat mensen met een beperking toegang moeten hebben tot de fysieke omgeving en tot vervoer in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Gemeentes zijn verplicht (Wmo) indien nodig ondersteuning en voorzieningen te bieden. De Wet Gelijke Behandeling verplicht gemeente, provincie en ov- bedrijven de toegankelijkheid van bussen en halteplaatsen goed te regelen.

Handboek voor Toegankelijkheid : “Iedereen kan zo zelfstandig mogelijk in de gebouwde omgeving kunnen functioneren”. Het betreft Stedelijke Inrichting, Gebouwen en Woningen.Bouwbesluit Informatie en regelgeving over bereikbaarheid van gebouwen, trappen en eisen aan hellingbanen, integraal toegankelijke toiletten etc
Op de website van Bouw Advies Toegankelijk Utrecht vindt u veel brochures en richtlijnen, maatgeving en praktische voorbeelden. www.batutrecht.nl

Design for all

Mensen met een beperking moeten net als ieder ander gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet. Toegankelijkheid moet normaal worden. Ontoegankelijkheid de uitzondering. Al bij het ontwerpen en het bouwen moet hier rekening mee gehouden worden: maak het voor iedereen (design for all). De samenleving moet voldoen aan algemene toegankelijkheidseisen voor zaken als websites, winkels, evenementen en stemmen bij verkiezingen.

Digitale Toegankelijkheid

Webtoegankelijkheid betekent: het Web toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Omdat internet grotendeels visueel van aard is, hebben met name blinden en slechtzienden relatief vaak problemen met de toegankelijkheid van internet. En door de toename van multimedia (denk aan YouTube-filmpjes) wordt ook (het ontbreken van) geluid steeds belangrijker, met name voor doven en slechthorenden.

Kijk op Accessibility voor meer informatie over toegankelijke websites én over computer hulpmiddelen

Lees verder op Digitoegankelijk (rijksoverheid) . Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites

Toegankelijke Natuur

Prachtige vergezichten; de wind in je gezicht voelen; een oude, kromme boom in je blikveld;een veldleeuwerik die je hoort fluiten en verder alleen maar stilte; in de natuur is veel te beleven.Ook mensen met een handicap willen graag van de natuur genieten, met hun familie of alleen.Maar in een rolstoel kom je niet ver op eenz anderig bospad of in een expositieruimte meteen hoge drempel bij de voordeur. Als slechtziende heb je niet veel aan informatieborden met kleine lettertjes, en als blinde wil je graag informatie die je helpt om het landschap te ervaren. En mensen met een beperking stellen het zeer op prijs als de omgeving zo is ingericht, dat zij geen hulp hoeven vragen. Als de helling bijvoorbeeld de juiste hellingshoek heeft, zodat zij er zelfstandig tegenop komen. Het doel van de Stichting Groen & Handicap is dat mensen met een fysieke beperking zelfstandig en drempelvrij kunnen genieten en bewegen in natuur- en recreatiegebieden. Uitgangspunt is inclusief beleid en ‘Design for all’. Met als resultaat een handboek met adviezen en richtlijnen.  ‘Samen op Pad’