Schilderen

Dick schilderde de Peperbus

Corrie schildert met veel soorten materiaal en oefent de techniek aan de hand van filmpjes. Ze gebruikt haar foto’s als inspiratie.

 Op pad

Fietsen, Wilma gebruikt de A-loper

Per scootmobiel de natuur in