2e NAH café voor Heteren, Randwijk, Driel en Zetten

Op vrijdag 28 januari 2022 gaat ons volgende NAH-café  in Heteren van start. Voor mensen (en hun naasten/partners) uit Zetten, Heteren, Randwijk en Driel die met Niet Aangeboren Hersenletsel te maken bieden wij lotgenotencontact, ontmoeting en informatie. Eens in de 2 maanden op vrijdagochtend van 10.30-12.00 uur zal dat plaats vinden in De Vloedschuur.

Graag wel even aanmelden voor deze bijeenkomst

Contact:
Saskia Henze, coördinator Mantelzorg Overbetuwe van Forte,
Saskia.henze@fortewelzijn.nl             tel. 06-4637 5070

Jeanne Verdijk, bestuurslid SGO
sgo.overbetuwe@gmail.com             tel. 06-3372 6667

We zoeken nog één extra vrijwilliger uit één van de dorpen (liefst met enige ervaring op dit vlak)…