Van de bestuurstafel

Aangezien de voortgang van onze activiteiten nogal beïnvloed wordt door Corona besteed ik in dit stukje elke keer even aandacht aan de stand van zaken. Door de grilligheid van het verloop en de steeds niet uitkomende verwachtingen is het onderhand wel erg lastig hier iets zinvols over te zeggen. Zo lijkt het virus bedwongen en zo lijken we weer alles te mogen om vervolgens binnen een paar weken geconfronteerd te worden met het terugdraaien van afgeschafte maatregelen. Kortom, mijn wens in het vorige blad een virusvrije zomer te mogen genieten is niet echt uitgekomen. Er mag wel veel maar bij alles realiseer je je dat het virus nog steeds rondwaart. Maar als je het dan oploopt wordt je veelal minder ziek en beland je niet in het ziekenhuis. Maar het blijft oppassen geblazen dus!

Vanwege de verruiming van de maatregelen hebben we toch weer een eerste bestuursvergadering gehouden voor de zomervakantie. Het was fijn elkaar weer eens te ontmoeten en niet vooral via telefoon, apps en papier te communiceren.
Tijdens deze vergadering is uitvoerig stilgestaan bij het project Vire Hof, met woningen passend bij elke levensfase. Bij het ontwerp van de buitenruimtes van dit project wordt volgens ons niet goed rekening gehouden met de rechten van de (beperkte) mens. Dit onderwerp zal in ons volgende overleg met de gemeente nadrukkelijk op de agenda gezet worden. Ten eerste om te bewerkstelligen dat dit niet meer voor kan komen, vanwege het Universele Verdrag Handicap dat Nederland in 2016 geratificeerd heeft. Ten tweede om inzage te krijgen in de projectenlijst met alle bouwvoornemens die er kennelijk bestaat bij de gemeente. In principe wordt SGO door gemeente Overbetuwe om advies gevraagd bij elke gemeentelijke nieuwbouw. Over de lijst beschikken betekent dat er ook een check is op het aantal nieuwbouw projecten.

Scholenproject
Een ander belangrijk onderwerp was het scholenproject. Door middel van dit project worden alle basisschoolleerlingen van groep 7 in Overbetuwe via actieve voorlichtingsactiviteiten geïnformeerd over de medemens met beperkingen. De kartrekkers van dit project hebben het initiatief genomen om het sinds jaar en dag bestaande programma te voorzien van een nieuwe manier van werken dat kort samengevat een belevingscircuit genoemd zou kunnen worden.

NAH café
Ook is gesproken over start van het NAH café Overbetuwe. Dit project dat samen met Forte Welzijn invulling gegeven wordt kent een forse toename van het aantal deelnemers. Gelukkig dat dit gebeurt aangezien er veel mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zijn. De consequentie is wel dat er meer ondersteuners nodig zijn. Gelet op het specifieke karakter van de groep moeten dit vrijwilligers zijn die bekend zijn met de doelgroep. Die zijn lastig te vinden. Vandaar ook hier de vraag: beschik je over deze ervaring en ben je 1 keer per 2 maanden een paar uur beschikbaar neem dan contact op met Jeanne Verdijk (zie blz. 2 in dit blad)

Hou je goed en hopelijk kun je toch terugkijken op een toch vooral mooie zomer 2021.

Theo Bus