Vervoer, Mobiliteit

Mensen -met en zonder beperkingen- moeten zichzelf zonder belemmeringen en naar behoefte kunnen verplaatsen

Bezoek Bever

Rollator

Hulpmiddelen mobiliteit

 • Heeft u of uw kind een rolstoel of scootmobiel nodig? Op Regelhulp  kunt u zien of u een vergoeding krijgt en wie wat vergoedt. Dit hangt af van waar u een rolstoel of scootmobiel nodig heeft. Een scootmobiel is handig als u:
  • niet kunt lopen, of alleen maar kleine afstanden
  • zelfstandig kunt meedoen aan het verkeer
  • niet goed kunt reizen met ander vervoer, zoals een (aangepaste) fiets
  • Veel informatie vindt u op scoot.info
 • Auto rijden, heeft u gezondheidsproblemen of een beperking en wilt u blijven autorijden of uw rijbewijs halen? Dan kijkt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of een medische keuring nodig is. Aanpassingen in de auto zorgen ervoor dat iemand auto kan blijven rijden, ondanks een beperking of ziekte. Een aangepaste auto is bijvoorbeeld een auto met een voetenstuur. Of bijvoorbeeld een aangepaste schakeling, extra stuurbekrachtiging, duimgas. Handige websites zijn Autoaanpassers.nl in de Overbetuwe Beverautoaanpassingen.nl , CBR.nl en Regelhulp.nl
 • Fietsen, handbikes, kunt u moeilijk fietsen door een lichamelijke beperking? Of door een stoornis van het evenwicht? Met aangepaste fietsen kunt u blijven bewegen. Een aangepaste fiets is bijvoorbeeld een driewielfiets, een loopfiets, een handbike, tandem of een elektrische fiets. Lees meer op Hulpmiddelenwijzer.nl over verschillende soorten fietsen en op Regelhulp info over de mogelijkheden aanvraag en (soms) vergoedingen. De Overbetuwe vergoedt meestal geen (aangepaste of electrische) fietsen.

Verkeersregels voor gehandicapten

 • Wanneer er verder geen aanwijzingen zijn gegeven, dan kunnen rolstoel- en scootmobielgebruikers  geconfronteerd worden met gebruik van het pad door voetgangers, fietsers, mountainbikes, en zelfs bromfietsen. Informatie leest u hier

Handicap en Parkeren

 • Gehandicapten Parkeerkaart
  Er zijn 3 soorten parkeerkaarten, 1.de bestuurderskaart: voor mensen die zelf autorijden, 2. de passagierskaart: voor mensen die met iemand meerijden en 3. de instellingskaart: voor instellingen waar gehandicapten wonen.
  De bestuurderskaart en passagierskaart zijn persoonlijke kaarten (persoonsgebonden). U kunt deze kaarten dus in elke auto gebruiken. Ze zijn geldig in alle landen van de Europese Unie.
  Aanvraagprocedure Overbetuwe. Veel handige informatie is te vinden op de site van de rijksoverheid  
 • Gehandicapten Parkeerplaats
  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op 3 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen uw auto parkeren.
  1. Algemene Gehandicaptenparkeerplaats met een blauw verkeersbord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6).
  2. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats.
  3. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding
  Daarnaast mag u parkeren op plaatsen waar het bord ‘Verboden te parkeren’ staat. U mag in de Overbetuwe ook op de stoep parkeren zolang u daarbij niemand hindert.  Op sommige parkeerplaatsen moet u een parkeerschijf gebruiken.
  Centrum Overbetuwe, binnenkort kunt u de algemene gehandicapten parkeerplaatsen op de plattegrond van de gemeente terugvinden
  Landelijke info bevat een lijst waarop per gemeente deze gehandicapten parkeerplaatsen te vinden zijn
  De Afmetingen gehandicaptenparkeerplaatsen kunt u terugvinden op Rijksoverheid

Vervoersystemen in de gemeente Overbetuwe

 • Leerlingenvervoer
  Als een kind niet zelfstandig naar school kan, is er de regeling leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan een kind hier ook gebruik van maken, omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of een kind recht heeft op leerlingenvervoer. Ouders kunnen leerlingenvervoer aanvragen bij hun gemeente. Avan leerlingenvervoer
 • Valys, uitstapjes buiten de eigen regio
  Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer. Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een Persoonlijk Kilometerbudget (PKB) waarmee u tegen een aantrekkelijk tarief veilig en comfortabel met Valys kunt reizen. Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig.  Info op www.Valys.nl
 • Openbaar Vervoer
  Onder openbaar vervoer verstaan we vervoer volgens een vaste dienstregeling van halte naar halte per trein, bus, tram, metro of pont. Hier kan iedereen zonder speciale voorwaarden gebruik van maken. De overheid sluit hiervoor contracten af met openbaarvervoerbedrijven.
 • OV-begeleiderskaart
  Kunt u door een ziekte of beperking niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan een begeleider met een OV-begeleiderskaart gratis met u meereizen. regelhulp.nl
 • Breng OV
  De rolstoel-toegankelijke grote en kleine bus rijdt een vaste route en komt op vaste tijdstippen langs de bushalte. U stapt in bij de bushalte en stapt weer uit bij de bushalte van uw bestemming. Met diverse stads- en streeklijnen houdt Breng Arnhem, Nijmegen en de omliggende dorpen en steden bereikbaar per openbaar vervoer.
 • Doelgroepenvervoer
  Doelgroepenvervoer is vervoer op afroep van deur tot deur per taxi of taxibusje. Dit is voor specifieke groepen mensen die door een beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
 • Contractvervoer of Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
  Dit betreft alle vervoer op afroep van deur tot deur per taxi of taxibusje in opdracht van (meestal) de overheid of zorgverzekeraars. Doelgroepenvervoer is altijd contractvervoer, maar onder contractvervoer valt ook de Regiotaxi, die vooral in dunbevolkte gebieden fungeert als openbaar vervoer. AVAN verzorgt taxi vervoer van deur tot deur in de regio Arnhem-Nijmegen. Iedereen kan reizen met AVAN.  Heeft u een Wmo-vervoerspas van de gemeente, dan krijgt u korting.’Avan-vervoer
 • Vervoer Stichting Algemene Hulpdienst Elst
  Vervoer van deur tot deur naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, maar ook voor boodschappen of andere doeleinden. In het kader van ‘burenhulp’ kunnen inwoners van Elst die, om welke reden dan ook, geen beschikking hebben over vervoer gebruik maken van de vrijwilligersservice. Het kan gaan om vervoer naar het ziekenhuis, maar ook naar de supermarkt of andere uitstapjes.
  Alleen in Elst en omgeving, het kost op 33 cent per kilometer. kijk op  hulpdienstelst.nl
 • Medisch vervoer
  Medisch vervoer (ziekenvervoer) is vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer. Dit hangt af van het soort vervoer, de ziekte die iemand heeft en waar iemand naartoe moet. Kijk op Regelhulp.nl  en op Zittend Ziekenvervoer
 • AutoMobiel
  Ben je niet mobiel en wil je binnen de gemeente Overbetuwe ergens naar toegebracht worden? Neem dan contact op met Forte via 085 040 60 66 of stuur een mail naar automobiel@fortewelzijn.nl. De vrijwilligers van Forte helpen graag! Je betaalt alleen de brandstofkosten.