Recht toegang tot hulpmiddelen, mobiliteit

Op 3 december, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteerde het College jaarlijks een monitorrapportage. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de naleving van het VN-verdrag handicap. Dit jaar staat het thema ‘Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit centraal’.

Belangrijkste aanbevelingen

  • Voorkom dat mensen met een beperking telkens opnieuw hun beperking moeten ‘bewijzen’;
  • Onderzoek of er één centraal punt opgezet kan worden waar mensen hun aanvraag kunnen indienen;
  • Betrek mensen met een beperking bij het afsluiten van contracten met hulpmiddelenleveranciers;
  • Blijf de toegang tot hulpmiddelen monitoren, neem zo nodig aanvullende maatregelen.

Lees hier het rapport