Aangepast Sporten

De SGO startte zelf bijna 25 jaar geleden plaatselijk met de EZ&PC  het speciale zwemuur omdat er weinig tot geen sportmogelijkheden waren. De afgelopen 10 jaar is er enorme toename gekomen in sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Dat komt vooral doordat de reguliere verenigingen zijn gaan inzien dat sporten voor iedereen mogelijk kan zijn. Er is landelijk veel geïnvesteerd in het opzetten van regionale en gemeentelijk samenwerking hierin. Zo is Uniek Sporten ontstaan, de SGO is vanaf het begin door hen geïnformeerd. Actuele regionale sportinformatie van hen wordt door de SGO verspreid en gedeeld met onze doelgroep.

Zwemmen voor mensen met een beperking overgedragen aan EZ&PC

Met hun afscheid is tevens besloten om de organisatie en begeleiding van het zwemuur volledig bij de EZ&PC te leggen.

Régine als vrijwilliger naar Paralympische Spelen Parijs

In oktober werd ze uit de 300.000 wereldwijde aanmeldingen verkozen voor zowel Olympische als Paralympische Spelen.

NAH café Heteren

Uitnodiging. Op woensdag 20 maart 2024 zijn U en uw partner/mantelzorger van harte welkom bij het NAH café in Heteren. 

Uniek Sporten/Overbetuwe Beweegt

Sporten en bewegen is gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor de conditie, je wordt er fit en vrolijk van, en tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. Daarom vinden wij dat sport belangrijk is voor iedereen. Een handicap hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Middels Uniek Sporten wil Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen.

Gemeente Overbetuwe werkt met hen samen met “Overbetuwe Beweegt”. Binnen een straal van 15 km vind je al een aanbod (bijvoorbeeld voor fysieke beperking)  van 96 sportclubs, van zwemmen en voetbal tot rolstoeldansen, schieten en schermen. Kijk voor info op OverbetuweBeweegt en op  Uniek Sporten

Koprol

De Nijmeegse Stichting Koprol organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Het gaat hier om mensen die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit. Zo organiseert Stichting Koprol bijvoorbeeld sport- en spel voor mensen met COPD of een hartaandoening, rolstoelbasketbal, en zwemmen voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een handicap.
Alle activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten en bewegingsagogen, en zijn afgestemd op de mogelijkheden, wensen en belastbaarheid van de sporters. Op dit moment sporten zo’n 400 mensen wekelijks bij Koprol. Kijk voor meer info op Koprol

ISVA

Isva is de afkorting voor Invaliden Sportvereniging Arnhem en omstreken. De  hebben allen een beperking. De ernst van de beperking doet er niet toe, ISVA is er voor de mens die wil sporten. ISVA wil één vereniging zonder drempels zijn. Wij zijn niet tegen de “gewone” sportverenigingen, in tegendeel. ISVA werkt samen met deze verenigingen en met de sportbonden. Wij vinden het belangrijk dat een sporter zich thuis voelt bij een vereniging, welke dat ook is. Onze leden komen uit vele gemeenten, zoals de naam al aangeeft Arnhem en omstreken. De vereniging is gevestigd in Arnhem, al ons sportaanbod (ca 15) is daarom in Arnhemse accommodaties.Voor info bel 06-51467289 of mail naar isva.secretaris@gmail.com   Kijk voor meer info op isva