NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...

Hulp gevraagd bij alle drie de NAH-cafés

We zoeken mensen die koffie willen inschenken en/of actief meedenken en doen.
verdriet

Gastles “Wat is gewoon?”

We deden ook een soort ‘’proefjes’’ met een koptelefoon op en dan deed je alsof je doof was en dan moest je liplezen.

12 december: Aktie Deurbel en Aktie Obstakelvrije geleidelijnen

Op 12 -12 Deurbel aktie voor winkels en aktie obstakelvrije geleidelijnen

Bezorgers SGO Nieuwsblad

Bezorgers in Elst en Heteren gezocht, eens in de 3 maanden...

We gaan niet kopje onder, 25 jaar zwemmen met fysieke beperking

Hier zwemmen mensen die allemaal een beperking hebben. We kunnen dan zwemmen, aquajoggen en er worden oefeningen gedaan voor de mensen die dat willen en of kunnen.

Bijzondere zaken

Op de middelste foto (b)lijkt onze bezorger Reinder Peters al in een lijstje in het Open Luchtmuseum te prijken...

Een Win/Win situatie

Hergebruik van goede materialen, bezig zijn met je handen, gezelligheid en natuurlijk het goede doel. De Handwerk missieclub in Elst komt elke woensdagmorgen van 9-12 uur bijeen.

Bindingsuitje

Zaterdag 15 april zijn we met 35 mensen naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest. De organisatie was geheel in handen van onze penningmeester Marco. De wind was snijdend koud, daar kon Marco niks aan doen, maar verder was het perfect geregeld.

Laurens, meer dan een buurman

De laatste boodschap van Laurens aan iedereen luidt: “Pluk de dag en geniet van de kleine dingen”