Gebouwen

Gebouwen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit.  In het bouwbesluit staan de minimale eisen waaraan een gebouw moet voldoen. Voor goed gebruik van de ruimte door mensen met beperkingen, moet verder gekeken worden dan deze minimale eisen. Een goede toegankelijkheid zorgt dat mensen zich vrijer kunnen bewegen. Men kan meer zelfstandig ondernemen. Dit gevoel van zelfstandigheid draagt sterk bij aan de kwaliteit van leven. Niet alleen de toegang tot een gebouw moet goed zijn, ook de doorgang binnen het gebouw en de uitgang het gebouw uit. Een goede toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor mensen met beperkingen in het en zich verplaatsen. Het gaat hier om ruim 13% van de Nederlandse bevolking ouder dan 16 jaar met matige tot ernstige lichamelijke beperkingen. Kijk hier voor de regelgeving

Wet maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten zijn vanwege de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. De wet is verwoord in negen prestatievelden. Prestatieveld nummer vijf is als volgt: ‘ het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden, één ervan is het opheffen van blokkades in de gebouwde omgeving.

Op de site van BouwAdviesTeam Utrecht vindt u 29  handige brochures en checklisten die gebruikt kunnen worden om de toegankelijkheid per specifiek item te toetsen. Horeca, winkels, kanosteigers, schouwburg,woningen, parken, speelvoorzieningen, stoepen en straten etc

Praktijk

Bereikbaarheid van een gebouw

 •  Openbaar Vervoer, op welke afstand?
 • (Gehandicapten)Parkeerplaatsen? op welke afstand?
 • Obstakelvrije aanlooproute
 • Blindegeleidelijnen?
 • Bewegwijzering aanwezig en leesbaar?
 • Toegankelijke entree (max 2 cm drempel)?
 • Is er een lift naar toegang? Hellingbaan ? voldoen ze aan de norm? Trappen?
 • Is de deur breed genoeg, is er een bel, deurdranger, wat voor deur is het?

Doorgankelijkheid  en Bruikbaarheid (ook verdiepingen)

 • Zijn de doorgangen breed genoeg (normen)
 • Voldoende manoeuvreerruimte (draaicirkel 150 x150 cm?)
 • Hoogteverschillen (max 2 cm)
 • Wat ligt er op de vloer?
 • Is er voldoende licht?
 • Zijn de knoppen van lift, bel, licht bruikbaar en op goede hoogte
 • Verdiepingen met lift bereikbaar? Lift voldoet aan de norm?
 • Hellingbaan?
 • Contrasten aanwezig?
 • Sanitair, (rolstoel) toilet?
 • Tussendeuren breed genoeg, bedienen?
 • Mag een hulphond/geleidehond naar binnen
 • Ringleiding?
 • Paskamers waarin een rolstoel kan?
 • Hoogte van de balie/kassa
 • Losse pinautomaten?
 • In een hotel, zijn er aangepaste kamers? Voldoen ze aan de norm?
 • Zwem- en Sportgebouwen, zijn er aangepaste kleedkamers , hoogteverschillen, hulpmiddelen lift aanwezig? tribune geschikt?

Uitgankelijkheid van een gebouw, bij een calamiteit moeten alle aanwezigen snel en onbelemmerd op een veilige plek kunnen komen.

 • Is er een calamiteitenplan met alarm en vluchtsystemen?
 • Zijn alle mensen op de hoogte? Personeel, bezoekers, bewoners?