Niet Aangeboren Hersenletsel

Je hebt een beroerte gehad, een hersenoperatie of een ongeluk. Je hebt hersenletsel. De gevolgen hiervan zetten je leven op zijn kop. En dat geldt vaak ook voor de mensen om je heen. Thuis is alles anders en terug naar werk of opleiding lukt vaak niet. In Nederland ervaren ongeveer 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5 % van de Nederlandse bevolking. Elke 2 maanden is er een NAH café in Elst, Heteren én in Andelst/Herveld. Ook mensen die ten gevolge van andere aandoeningen te maken hebben met cognitieve beperkingen zijn welkom, zoals in sommige gevallen door Parkinson of MS.

Waar kunt u nu al voor hulp in de Overbetuwe terecht?  Lees de  NAH info-map  versie juli2023

Digitale veiligheid voor alle SGO mensen

Kom naar de avond over digitale veiligheid, speciaal voor de SGO

” ConnectMeNow” App voor NAH jongeren

Zoek je lotgenoten NAH jongeren? Sivan uit Arnhem ontwikkelde een app

Hulp gevraagd bij alle drie de NAH-cafés

We zoeken mensen die koffie willen inschenken en/of actief meedenken en doen.