Niet Aangeboren Hersenletsel

Je hebt een beroerte gehad, een hersenoperatie of een ongeluk. Je hebt hersenletsel. De gevolgen hiervan zetten je leven op zijn kop. En dat geldt vaak ook voor de mensen om je heen. Thuis is alles anders en terug naar werk of opleiding lukt vaak niet. In Nederland ervaren ongeveer 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5 % van de Nederlandse bevolking. Elke 2 maanden is er een NAH café in Elst, Heteren én in Andelst/Herveld. Ook mensen die ten gevolge van andere aandoeningen te maken hebben met cognitieve beperkingen zijn welkom, zoals in sommige gevallen door Parkinson of MS.

Waar kunt u nu al voor hulp in de Overbetuwe terecht?  Lees de  NAH info-map  versie juli2023

Start 3e NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH-café Elst per fiets tussen de schilderijen

Op 11 juli vond het NAH-café plaats op het terras bij Droom, Landerij de Park. Na de koffie vertrokken we per (driewiel)fiets, easyrider, scoot en te voet naar de tentoonstelling van Colorfield een eindje verderop.

NAH expostitie Heteren

Vanaf 20 september kunt u de expositie bezoeken, tijdens de openingsuren van de Huiskamer.