Zorg of hulp nodig?

Wetten en regelingen, gemeentelijk en landelijk, zorgverzekeringen, toeslagen …..

Sociaal Team Overbetuwe  (gemeente)

In het Sociaal Team Overbetuwe werken beroepskrachten en vrijwillig medewerkers samen op het gebied van welzijn en zorg. Zij denken met u mee en zoeken samen met u naar een oplossing. U bent ook welkom bij het Sociaal Team Overbetuwe als u een luisterend oor nodig heeft, of een frisse kijk op de situatie.
tel: 14 0481 tussen 8.30 – 13.00 uur.  info@KernteamsOverbetuwe.nl

Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk Werkers ( van organisatie Santé partners) zitten mede in het Sociaal Team Overbetuwe  (maar zijn dus niet in dienst van de gemeente).

Forte Welzijn

Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Zij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. Forte werkt samen met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen. Contactpersoon NAH en mantelzorgers,  Saskia Henze.     saskia.henze@fortewelzijn.nl

Mantelzorgwaardering via de gemeente kunt u voor uw mantelzorger(s) aanvragen als aan de voorwaarden wordt voldaan: Lees meer

Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe
De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe is gespreks- en overlegpartner voor mensen met een beperking binnen de gemeente Overbetuwe. De SGO wijst de gemeente en organisaties op zaken die de integratie in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen.    Sgo.overbetuwe@gmail.com

Camping met veel voorzieningen

Camping in Dronten heeft veel voorzieningen

NAH-café Elst per fiets tussen de schilderijen

Op 11 juli vond het NAH-café plaats op het terras bij Droom, Landerij de Park. Na de koffie vertrokken we per (driewiel)fiets, easyrider, scoot en te voet naar de tentoonstelling van Colorfield een eindje verderop.

Komt u straks naar het 3e NAH-café in Herveld/Andelst?

Nu er twee niet-aangeboren hersenletsel (NAH-)cafés in de Overbetuwe hun plek gevonden hebben lijkt het logisch om een derde centraal café op te starten

Poli Rijnstate Elst is geopend

We namen met verschillende mensen van de SGO een kijkje in de poli Rijnstate Elst

“Ode aan de ouders van….”

Vanmorgen stond ik mijn bril te poetsen. Nu is dat niet iets geks, omdat ik dat elke dag doe,

Lieke is gecertificeerd ervaringsdeskundige

Lieke volgde bij Fontys een opleiding. Ze volgde hiervoor snuffelstages, oa op de screenings afdeling van het Sociaal Domein en bij de Wmo-afdeling

Mantelzorg info

Je grenzen bewaken kan lastig zijn. Als je voor een ander zorgt, dan is het soms best lastig om je eigen grenzen in de gaten te houden

Vire Hof Driel

Verschrikkelijk jammer dat de hele bestrating en parkeerondergrond met grote gaten is uitgevoerd. Dat wordt levensgevaarlijk met een stok, rollator of rolstoeler...

Bij Ons Thuis

Het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ bundelt de krachten om op korte termijn in Elst een beschermde en bestendige woonvorm te realiseren voor hun kinderen.

Doe een wens

Hellen’s wens ging afgelopen zomer als eerste Overbetuwse wens in vervulling. Ze ging met de Veluwse Wens Ambulance naar het strand van Zandvoort.

Rijnstate Elst

In april krijgt Poli Rijnstate Elst de sleutel van het nieuwe gebouw en op 26 juni worden de deuren voor patiënten geopend

Energiecompensatie Overbetuwe

Kom ik voor (extra) energiecompensatie in aanmerking als ik: Vanwege mijn beperking te maken heb met hoge noodzakelijke energiekosten