Zorg of hulp nodig?

Wetten en regelingen, gemeentelijk en landelijk, zorgverzekeringen, toeslagen …..

Sociaal Team Overbetuwe  (gemeente)

In het Sociaal Team Overbetuwe werken beroepskrachten en vrijwillig medewerkers samen op het gebied van welzijn en zorg. Zij denken met u mee en zoeken samen met u naar een oplossing. U bent ook welkom bij het Sociaal Team Overbetuwe als u een luisterend oor nodig heeft, of een frisse kijk op de situatie.
tel: 14 0481 tussen 8.30 – 13.00 uur.  info@KernteamsOverbetuwe.nl

Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk Werkers ( van organisatie Santé partners) zitten mede in het Sociaal Team Overbetuwe  (maar zijn dus niet in dienst van de gemeente).

Forte Welzijn

Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Zij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. Forte werkt samen met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen. Contactpersoon NAH en mantelzorgers,  Saskia Henze.     saskia.henze@fortewelzijn.nl

Mantelzorgwaardering via de gemeente kunt u voor uw mantelzorger(s) aanvragen als aan de voorwaarden wordt voldaan: Lees meer

Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe
De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe is gespreks- en overlegpartner voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken binnen de gemeente Overbetuwe. De SGO wijst de gemeente en organisaties op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen.    Sgo.overbetuwe@gmail.com

Doe een wens

Hellen’s wens ging afgelopen zomer als eerste Overbetuwse wens in vervulling. Ze ging met de Veluwse Wens Ambulance naar het strand van Zandvoort.

Rijnstate Elst

In april krijgt Poli Rijnstate Elst de sleutel van het nieuwe gebouw en op 26 juni worden de deuren voor patiënten geopend

Energiecompensatie Overbetuwe

Kom ik voor (extra) energiecompensatie in aanmerking als ik: Vanwege mijn beperking te maken heb met hoge noodzakelijke energiekosten

Rouwen en anders leren vasthouden

Ik raakte tijdens mijn opleiding bekend met de term ‘levend verlies’ en dat is waar het hier om gaat. Het maakt de confrontatie met dat wat ik moet aangaan om voor haar een andere plek te zoeken er niet makkelijker op.

Huishoudelijke ondersteuning in Overbetuwe is veranderd

Had je al huishoudelijke ondersteuning dan verandert er helemaal…

Compliment voor het Sociaal Team

Samen met Riekie gingen we om tafel in het Ambtshuis met de heer…

SGO Nieuwsblad juni 2022

Lees de Juni editie van ons SGO blad 2022 *Special Kids Day *Nieuw…

Voel je beter met een therapiepaardje uit Heteren

Contact met dieren, dat maakt velen blij. En wat is er nou leuker…

Zorgkantoren met nieuwe website, begrijpelijke informatie over langdurige zorg

Langdurige zorg regelen Op de website van zorgkantoor.nl vindt…

Zelfstandig en zeker op de been met de cursus “In Balans”

Wanneer u ouder wordt, wilt u graag zelfstandig de dagelijkse…

Vakantie

Eindelijk, eindelijk is er een einde gekomen aan alle maatregelen…