Vacatures

Vrijwilliger voor ons worden?

Er zijn al 58 vrijwilligers regelmatig actief voor de SGO en toch zoeken wij nóg meer actieve mensen!

Vooral nieuwe bestuursleden

Met name uit Oosterhout, Elst, Driel, Zetten, Randwijk,Heteren en Valburg om het bestuur te versterken. Zodat de belangen van mensen met een beperking uit alle kernen vertegenwoordigd zijn.  Door onze activiteiten over meer mensen te kunnen verdelen kunnen we meer doelen bereiken. Ook mensen (met of zonder ervaring)  die zich willen inzetten voor één van onze specifieke SGO beleidsvelden:  “Wonen” , “Gelijkheid “ of “Mobiliteit” in de gemeente Overbetuwe, zijn zeer welkom.

Scholenproject  “Wat is Gewoon”

Ook het scholenproject kan meerdere enthousiaste mensen gebruiken. Door allerlei oorzaken zijn er op dit moment te weinig mensen die hiervoor kunnen zorgen. Dus ook mensen die als reserve kracht willen mee doen, of alleen in hun eigen dorp willen meedraaien, neem contact op! Ga op woensdagochtenden met een groep van ca 8 mensen op een basisschool aan kinderen uit  groep 6/7 aan de hand van een spel of activiteit uitleg geven? Daarnaast is het vervoer van het groepje mensen naar buurtdorpen  naar de te bezoeken school helaas ook stil komen te liggen.  Is er iemand die op de afgesproken woensdagen een aantal keer per jaar wil rijden?

(Reserve) bezorgers voor het SGO Nieuwsblad, 4x per jaar

Afgelopen periode zijn er meerdere bezorgers gestopt. Spontaan meldden zich hiervoor twee mensen. Maar wie wil als reserve bezorger gaan functioneren in tijden van vakanties/ziektes? Alleen  in je eigen dorp!

Zwemmers

Er is plaats voor nieuwe zwemmers (én begeleiders) op maandagochtend 11-12 zwemuur in de Helster, Elst. Dit speciale, volledig toegankelijke zwemuur voor mensen met een beperking wordt begeleid door een tiental vaardige vrijwilligers. De EZ&PC faciliteert dit uur. Kom op afspraak proefzwemmen! Ook kan het zwemuur deskundige hulp langs en in het bad gebruiken.  Kijk op EZ&PC  afdeling ZMFB zwemuur.

Schrijvers

Wilt u af en toe een bijdrage leveren aan ons SGO Nieuwsblad, of website? Bijvoorbeeld met nieuws uit uw eigen wijk of dorp, ervaringen met regelgeving,  (on) toegankelijkheid, stemlokalen, horeca bezoek,  (leerlingen) vervoer etc. We horen het graag!  Lees verder
Mail onze secretaris voor meer informatie   secretaris@sgo-overbetuwe.nl