voorlichting
rolstoeldansen

Markten

Jaarlijks neemt de SGO deel aan markten in de Overbetuwe. Met tal van andere welzijnsorganisaties geven wij informatie over onze activiteiten.  In 2022 stonden we na de Corana maatregelen op de weekmarkt in Elst. En we zorgen daarbij altijd  voor een een blikvanger nu was dit de presentatie van ons nieuwe logo! In 2018 was een deel van onze kraam beschikbaar voor de vele hulpmiddelen van Spieren Nederland, met daaraan een prijsvraag verbonden. In 2017 lieten we de firma HendriksCare twee rolstoelen demonstreren, de Nino en de Hippocampe vrijetijdsrolstoel.  En bijna elk jaar laten we de Wombat, struinrolstoel zien die we mogen lenen van de firma Offtheroadwheels uit Oosterhout(Gld).

Op de markt ontmoeten we, spreken we onze doelgroep. Belangrijk om te horen wat er leeft, waar mensen mee te maken hebben. Daaruit komen veel waardevolle contacten, soms ook mensen die ons platform actief willen ondersteunen.

We netwerken met alle andere vrijwilligers, komen tot nieuwe samenwerking.

We proberen daarbij onze bekendheid in het dorp te vergroten door  opvallende gadgets en tasjes uit te delen.  Zo blijkt dat veel mensen ook door hun werk of familie ons een warm hart toe dragen.