NAH café in Andelst/Herveld  startte op 23 januari 2024

Elke 2 maanden op een dinsdagochtend vindt er ook in Andelst/Herveld een NAH café plaats. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag even doorgeven als u de eerste keer wil komen!

Dat kan bij Ans Selman 0488-454 284  of bij Jeanne  06 3372 6667

  • Dinsdag van 10.30 – 12.00 uur
  • Locatie; De Hoendrik, Andelst/Herveld

Niet Aangeboren Hersenletsel

Je hebt een beroerte gehad, een hersenoperatie of een ongeluk. Je hebt hersenletsel. De gevolgen hiervan zetten je leven op zijn kop. En dat geldt vaak ook voor de mensen om je heen. Thuis is alles anders en terug naar werk of opleiding lukt vaak niet. In Nederland ervaren ongeveer 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5 % van de Nederlandse bevolking. Elke 2 maanden is er een NAH café in Elst, Heteren én in Andelst/Herveld. Ook mensen die ten gevolge van andere aandoeningen te maken hebben met cognitieve beperkingen zijn welkom, zoals in sommige gevallen door Parkinson of MS.

Waar kunt u nu al voor hulp in de Overbetuwe terecht?  Lees de  NAH info-map  versie juli2023