Links naar relevante websites. Zowel landelijk en lokaal, met veel praktische en actuele informatie.

Sociaal Team Overbetuwe  Als u als inwoner van de gemeente Overbetuwe op zoek bent naar:

Nationale Zorgnummer
Telefoon: 0900-2356780 (20 cent per gesprek). Stel: de gemeente helpt u niet bij het vinden van passend werk, uw kind heeft zorg nodig op school en dat lukt niet goed, uw woning is niet toegankelijk voor uw rolstoel. Kortom, u ontvangt niet de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Voor deze meldingen en vragen is het Nationale Zorgnummer bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur. Contactformulier: klik hier om het contactformulier in te vullen van het Nationaal Zorgnummer.

EZ&PC   Zwemuur met een Fysieke Beperking in de Helster, Elst

UniekSporten  sporten met een handicap, gemeente Overbetuwe is aangesloten

NSGK :  Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind,  maakt jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap mogelijk

Speeltuinbende   Samen Spelen, kinderen met een handicap hebben het recht om in hun buurt veilig buiten te kunnen spelen, samen met andere kinderen

Ieder(in) Landelijk  Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
Vilans  Kennisorganisatie voor Zorg
PGB     Er komt veel op je af als je een persoonsgebonden budget hebt. Per Saldo, de vereniging voor en door mensen met een pgb, geeft je houvast
APCG  Arnhems Platform Chronisch Zieken en gehandicapten, streeft naar gelijkwaardige participatie en een inclusief Arnhem!

Zelf Regie Centrum Nijmegen  Zij richten ons op iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een ziekte, een langdurige behandeling, veel tegenslagen, eenzaamheid of steeds terugkerende moeilijke situaties

Visio  Nijmegen: Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Kentalis   Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij bieden onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding.  Locaties in Nijmegen en Arnhem

Speciaal Onderwijs    Uitleg rijksoverheid hoe het speciaal onderwijs en het passen onderwijs is geregeld

CAK    Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening

Regelhulp uw wegwijzer voor zorg en ondersteuning

Meerkosten  Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen

Solliciteren met een beperking  tips om succesvol een sollicitatieproces te doorlopen

Belastingdiens  Overzicht Zorgkosten.  Hebt u in 2018 kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Kijk dan in de lijst of u deze zorgkosten mag aftrekken in uw belastingaangifte.

Toegankelijkheid

Crow  Kennisplatform met veel handige, gratis downloads  (toegankelijkheid, mobiliteit, openbaar vervoer, op breed terrein. CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Natuurzonderdrempels     Toegankelijke natuur voor iedereen, richtlijnen en voorbeelden, wandelpaden

BatUtrecht Kenniscentrum toegankelijkheid met veel richtlijnen en praktische brochures

Dedicon  Maakt lezen mogelijk voor mensen met een visuele beperking

Ongehinderd     Ongehinderd heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties

Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid     stelt zich ten doel Nederland toegankelijk te maken, zodat mindervaliden zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij., veel info over toegankelijk (ver)bouwen.