1.6 Zingen, koor, muziek, dans

Muziek heeft op heel veel hersengebieden invloed. Niet alleen op taalgebied maar ook op emotie, motoriek, spraak enzovoorts. Via muziek is er (bijna) altijd wel een ingang te vinden op de een of andere manier. Muziek kan dus gebruikt worden om verschillende delen van het brein te bereiken.

  • Voor wie moeite heeft met praten (b.v. als gevolg van afasie). Bekende/ oude muziek roept herinneringen op. Zingen kan voor mensen makkelijker zijn dan praten.
  • Zingen roept emoties op en kan deze weer terugbrengen.
  • Een gunstig effect van muziek is dat het je letterlijk in beweging kan brengen.
  • Er zijn studies naar ritme geweest. Door middel van ritme van muziek kunnen er verbindingen in de hersenen gemaakt worden.
  • Het kan met heel veel mensen gedeeld worden. Omdat het door mensen herkend wordt levert het verbondenheid op.
  • Ondanks beperkingen van het geheugen kunnen door het vele herhalen mensen er toch aan deelnemen. Door muziek kunnen dingen lukken die voorheen niet meer konden. Muziek brengt onbekende mogelijkheden weer los en zet zich vaak vast in het geheugen. Dans is vaak dezelfde beweging waardoor het beter onthouden wordt.

Het Gelders Afasiekoor – locatie Regina Pacis
Om de week op maandag: 14:30-15:30 uur, Velperweg 158,  Arnhem.
Marjon Kerkhof, e-mail: m.kerkhof@attentzorgenbehandeling.nl. Tel: 088 990 18 62

Danslessen. Ook voor mensen met Parkinson, MS, reuma, motorische beperkingen
link: Kadans Beweegt in Arnhem en Nijmegen

Muziek maken
Muziek prikkelt de zintuigen en stimuleert de hersenhelften om samen te werken. Muziektherapie kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren in het herstel na een beroerte. Mensen met hersenletsel trainen zo cognitieve vaardigheden waardoor zij in het dagelijkse leven zelfstandiger kunnen blijven functioneren. www.Verdermethersenletsel.nl. Thema muziek.

Muziektherapie kan helpen bij acceptatie en verwerkingsproblematiek. Muziek kan stress verminderen, de stemming verbeteren. https://nvvmt.vaktherapie.nl.

Muziekinstrumenten: kijk op https://mybreathmymusic.com/
Muziek maken bij ernstig niet-aangeboren hersenletsel? De speciale muziekinstrumenten kunnen een uitkomst bieden! Mensen met NAH zijn zeer welkom om deel te nemen aan het uitleenprogramma van deze organisatie.

Reguliere zangkoren Overbetuwe
Er zijn heel veel zangkoren in Overbetuwe. www.onsoverbetuwe.nl/sociale-kaart

Parkinson  Koor
De Mr. P’s Singers
vormen een bijzonder koor in Nijmegen. De leden bestaan uit zangers met de ziekte van Parkinson, hun partners en mantelzorgers. Zingen helpt, maar het koor biedt meer.
Wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen. Maandagochtend 10.45- 12.15 uur
tel: 024 350 17 73 (nummer van wijkcentrum!)  https://mrpssingers.nl/