NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...

Van de bestuurstafel december 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn deze zomer de nieuwe wethouders…

Nieuws van de Bestuurstafel

Inclusief beleid In een vorige editie van ons SGO Nieuwsblad…