Speerpunten aandachtsgebieden SGO

Dit jaar is een begin gemaakt met het uitwerken van vier aandachtsgebieden: Wonen, Mobiliteit, PR en Gelijkheid, om ervoor te zorgen dat er een betere invulling gegeven kan worden aan onze rol als gehandicaptenplatform. De werkgroep wonen is inmiddels voortvarend aan de slag en door de extra aandacht hiervoor heeft inmiddels  de gemeente advies  gevraagd over de multifunctionele centra in Valburg, Heteren en Randwijk.

De gemeente heeft kenbaar gemaakt in het vervolg bij alle gemeentelijk bouwplannen SGO in de ontwikkelingsfase in te schakelen.

De werkgroep mobiliteit heeft het vervoer opgepakt om de toegankelijkheid en informatie verzameld om daarmee de gebruikmaking te verbeteren. Hiervoor gaat binnenkort een voorstel naar de gemeente. Voorts is vanuit deze werkgroep de gemeente geadviseerd de uitgangspunten voor doelgroepenvervoer te handhaven bij de komende aanbesteding. Dit is inmiddels door de gemeenteraad overgenomen.

De werkgroep PR heeft inmiddels een voorlichtingsfilmpje gemaakt. Hiermee zal in de tweede helft van het jaar een ronde gestart worden langs de verschillende dorpsraden en buurtverenigingen.

Ook is de eigen website voor wat betreft toegankelijkheid en lay-out sterk verbeterd en is het gelukt iemand te vinden die ons bij het beheer gaat ondersteunen.

De werkgroep gelijkheid tenslotte, is van plan regelmatig over de toepassing/uitvoering van de WMO te gaan publiceren over actuele onderwerpen.

Theo Bus


Aanbesteding doelgroepenvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen 2020

De gemeente is voornemens per 2020 na een aanbesteding een contract met vervoerders af te sluiten voor een langere tijd. Aangezien de huidige regeling voor doelgroepen prima functioneert en daarnaast de kortingsregeling medereizigers (vergoeding van 50% van de reiskosten) in de regio wordt afgeschaft heeft Andreas Ladestein namens SGO gebruik gemaakt van de inspraakronde voor de raadsvergadering van 2 april jl. Hij heeft hier een vurig pleidooi gehouden voor het behoud van de huidige doelgroepenregeling en het zoeken van een alternatief voor de af te schaffen begeleidersregeling.

Wethouder Engels heeft hierna in de raadsvergadering van 2 april jl. aangegeven dat de  kwaliteit van het huidige leerlingenvervoer het college ook veel waard is en dat zij er dus alles aan zullen doen om dit zo te kunnen laten voortzetten.

De kwaliteitseisen van uit het verleden zullen ook voor de toekomst gelden, aldus wethouder Engels.

Bij de nieuwe aanbesteding zal hier rekening mee gehouden worden. De raad heeft dit voorstel inmiddels geaccepteerd.

Wonen en Bouwen

Als één van de beleidspunten heeft de SGO het onderwerp ‘wonen’. Dit onderwerp bevat vele facetten binnen de leefomgeving van de inwoners van de gemeente Overbetuwe. Zo ook de aanpassingen/nieuwbouw van een aantal Multi Functionele Centra in Valburg, Herveld en Randwijk. Aan ons is gevraagd om mee te kijken en de eerste ontwerptekeningen van deze centra te beoordelen of deze voldoen aan eisen welke zijn vastgelegd. Naar aanleiding hiervan heeft onlangs een gesprek tussen ons en een architect plaatsgevonden. Hij was zeer verbaasd dat wij als stichting er zo bovenop zitten. Ik heb hem diverse handreikingen gedaan waar hij in het ontwerp aan moet denken. Eerder was er ook contact met ons en de architect in Herveld over het ontbreken van een ringleiding in de plannen. Zodra de plannen definitief worden gepubliceerd, zullen wij nogmaals de nieuwe uitgangspunten beoordelen. Zijn er nog tips? Wij horen het graag van U.

Toegankelijkheid stoepen en straten

Helaas zijn over de toegankelijkheid van de nieuwe straten in Westeraam nogal wat mankementen te melden. Er ontbreken veel af- en opritjes, er zijn hoge stoepen en diepe goten.
Ongeluk
We kregen een melding van een bewoner die daar helaas uit de rolstoel is gevallen en een dubbele beenbreuk opliep. Op de foto (straat Buurtmeester) is duidelijk te zien dat het afritje eindigt tegen een rand van ca. 1,5 cm hoogte waardoor de voorwieltjes bleven hangen en de rolstoeler gelanceerd werd. Dit is bij de gemeente gemeld maar wie is hier verantwoordelijk voor?  Het wordt tijd voor een schouw, we gaan samen met ambtenaren en uitvoerders in een rolstoel  alle gevaarlijke plekken in Westeraam in kaart brengen.

Herveld/Andelst

In Herveld/Andelst zouden we samen met een ambtenaar van de gemeente een schouw houden, er is in 2018 al een flinke lijst samengesteld met obstakels, maar helaas we krijgen geen enkele respons op onze e-mails wanneer dit gaat gebeuren….

Heteren, dorpshart en Randwijkse waarden

Lia van de Kaa is met beide onderwerpen aan de slag om de toegankelijkheidsaspekten onder de aandacht te brengen en te houden. Zij doet dit in goede samenwerking met de Dorpsraad van Heteren.

Speeltuintjes voor Iedereen

De SGO is druk aan de slag om verschillende fondsen aan te schrijven. Hier hopen we subsidie te krijgen om extra speeltoestellen in Driel en Zetten te kunnen financieren voor kinderen met een beperking. We krijgen hierbij ondersteuning van het InterGemeentelijk Subsidiebureau. In de renovatieplannen van dit jaar voor de speeltuintjes in Randwijk, Driel en Zetten is al een flink aantal opties voor toegankelijkheid en aanpassingen opgenomen. Een positieve ontwikkeling!