Nieuws van de Bestuurstafel

Inclusief beleid

In een vorige editie van ons SGO Nieuwsblad werd aangegeven dat in diverse gemeentes in Nederland een ‘Lokale Inclusie Agenda’ gehanteerd wordt. We hebben ook onze gemeente hierop geattendeerd en gelukkig hebben we een uitnodiging gehad van een paar gemeenteambtenaren om input te leveren voor een nieuw strategisch beleidsplan voor het sociaal domein voor de komende jaren. In dit beleidsplan zal nadrukkelijk opgenomen worden op welke manier op de verschillende onderdelen bijgedragen wordt aan de inclusieve samenleving. Je weet wel de samenleving waaraan iedereen zo volledig mogelijk kan deelnemen. De belangrijkste input vormde natuurlijk ons eigen Beleidsplan SGO 2018-2019 waarin onze speerpunten en uitwerkingen staan (zie website Stichting Gehandicaptenplatform  Overbetuwe).

Cliëntondersteuning

Behalve voor het inclusieve beleid zijn we onlangs ook door de gemeente gevraagd mee te denken over cliëntondersteuning. De gemeente heeft zich aangemeld voor het zogenaamde ‘Koploperproject Cliëntondersteuning’. Dit project heeft als doel welzijn, hulp en ondersteuning ten behoeve van alle inwoners van Overbetuwe zo te organiseren dat zij op tijd én op maat een passend antwoord geeft op de situatie waarin de inwoner vastloopt.  We willen dit graag doen aangezien we helaas op dit front nogal eens problemen vernemen. Vooral wanneer het gaat over bejegening van mensen en tijdig handelen!

Feest voor kinderen met een beperking

Veel van onze energie in de afgelopen en komende tijd zit in de organisatie van de feestdag op zondag 17 mei aanstaande. Het is veel werk en soms lastig om alles goed gerealiseerd te krijgen, maar het is vooral een feest om te doen aangezien het enthousiasme bij iedereen groot is. Dat heeft zich inmiddels geuit in vele bijdrages in de vorm van vrijwilligers, geld en producten! Er ligt inmiddels een uitgebreid plan van aanpak met alle toeters en bellen. Het plan ziet er professioneel uit. We kunnen er de komende jaren mee uit de voeten!

 

Theo Bus