Bijeenkomst stuurgroep en voorzitters Feestdag Salma

Dinsdagavond 17 december staat er een volgende bijeenkomst gepland. Bijeenkomst voor de voorzitters van de werkgroepen plus de stuurgroep. 19.30-21.00 uur. De Locatie volgt..

Maandagavond 18 november: Bijeenkomst voor de voorzitters van de werkgroepen plus de stuurgroep. Locatie ; Gemeentehuis , 19.30 uur tot 21.00 uur

 

Op dinsdagavond 22 oktober om 19.30 uur is een bijeenkomst gepland voor iedereen die zijn of haar medewerking, groot of klein, wil verlenen aan Salma. Stichting Driestroom verleent zijn medewerking alvast door hun locatie “Droom” in Elst hiervoor beschikbaar te stellen. U kunt vanaf 19.15 uur binnenlopen voor koffie of thee.

Op deze bijzondere avond maken we kennis met elkaar, delen we wie wat kan doen of betekenen en ontstaan er verbindingen die de organisatie van deze dag ten goede komen. Uiteraard maken we afspraken over hoe we dit verder uit gaan rollen. Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) heeft aangegeven de kar met Salma te willen gaan trekken, maar niet alleen. (Ervaren) organisatietalenten zijn dan ook van harte welkom om aan te sluiten!

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen op de 22e vragen we u zich in te schrijven voor de bijeenkomst via deze link. Als u denkt dat het voor andere mensen ook interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door! Dat geldt ook voor bijgaande folders.

Als u onverhoopt niet kunt op 22 oktober a.s., maar u wel betrokken wilt blijven bij de organisatie van de feestdag, stuurt u mij dan een mail met de opmerking: “Houd mij svp op de hoogte van de organisatie van de feestelijke dag van Salma”.

Een vriendelijke groet namens Salma Bensiali,

Josselien van Grootel