Kerst en Nieuwjaarswens

Kerst en Nieuwjaarswens

Mensen met een beperking zijn vaak onvoldoende in staat deel te nemen in de samenleving. Er worden gelukkig steeds meer activiteiten ondernomen om hun participatie te verbeteren. Een belangrijke steun in de rug vormt de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit betekent dat in Nederland gewerkt MOET worden aan een samenleving waarin mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen deelnemen zodat we een zogenaamde ‘de inclusieve samenleving’ worden. Om dit te realiseren is onder andere een minister van gehandicaptenzaken (Rick Brink) benoemd en wordt inmiddels door diverse gemeentes een Lokale Inclusie Agenda gehanteerd.

Niet toereikend

Heel mooi wat allemaal in ontwikkeling is en gedaan wordt maar het is tot op heden veelal nog lang niet toereikend om echt aan concrete wensen te voldoen met name als deze een meer gezamenlijk/gemeenschappelijk karakter hebben en minder individueel zijn. Los van hoe het in de praktijk daadwerkelijke functioneert wordt in de individuele gevallen immers veelal voorzien vanuit de WMO en zijn rechten dus wettelijk geregeld.

Wensen en acties

Wensen met een meer gemeenschappelijk karakter betreffen naast bijvoorbeeld verkeer en vervoer vaak onderwerpen op het gebied van sport, spel en ontspanning.

Als Gehandicaptenplatform proberen we dit te ondersteunen door gerichte acties hetgeen er dit jaar in geresulteerd heeft dat we de ANWB-prijs hebben gekregen voor het project Verkeers- en speelplein voor kinderen met en zonder beperking.

Salma’s wens

Verder waren we heel blij met de wens van kinderburgemeester Salma Bensiali om een feestelijke dag voor kinderen met een beperking te organiseren. Ook dit initiatief ondersteunen we van harte door als SGO de organisatie van deze dag op ons te nemen. We zijn we verder heel blij met alle initiatieven van allerlei verenigingen, organisaties en individuen om de dag voor deze kinderen onvergetelijk te gaan maken.

We bedanken iedereen voor de geleverde bijdrages en initiatieven. We hopen van harte dat dit afgelopen jaar een startpunt was voor meer mooie nieuwe initiatieven voor mensen met een beperking in 2020 voor en door de Betuwse inclusieve gemeenschap.

 

Namens het bestuur SGO

Theo Bus