Van de bestuurstafel

Het is hartje zomer wanneer ik op een zwoele avond dit stukje zit te typen. Veel vrienden, familieleden en buren zijn op vakantie en natuurlijk geniet ook het SGO-bestuur van vakantie. Over de voortgang van zaken valt hier nu dan ook niet zoveel te melden. Hierover nadenkend realiseer ik me dat SGO wel met ontzettend veel dingen bezig is. Een schier oneindige lijst.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere het jeugdbeleid, arbeidsparticipatie en onderwijs, het speelbeleid, openbare ruimten, toegankelijkheid en verkeer/mobiliteit, projectenlijst nieuwbouw, sportpark De Pas, strategische woonvisie, subsidieregelingen, vervoer, verzekering hulpmiddelen, huishoudelijke hulp. Special Kids Day/Special Sports Day, monitor sociaal domein en dan hebben we daarnaast natuurlijk onze vaste projecten zoals het scholenproject, het zwemmen en NAH. We prijzen ons gelukkig dat we over al deze onderwerpen ook bij de gemeente Overbetuwe aan tafel zitten om daar onze invloed te kunnen laten gelden.
Verder zijn we erg blij dat inmiddels een aantal nieuwe bestuursleden is toegetreden, want al deze onderwerpen betekenen natuurlijk ook dat daar veel energie in gestopt kan worden en daarnaast leveren deze nieuwe bestuursleden natuurlijk ook nieuwe inzichten op waardoor we ons werk nog beter kunnen verrichten.
Meer vrijwilligers al dan niet in het bestuur kunnen we altijd gebruiken en we staan open voor nieuwe onderwerpen die je naast hiervoor genoemde opsomming wellicht wilt inbrengen.
Waar we momenteel heel erg naar op zoek zijn is een secretaris van het bestuur. Ton heeft besloten een stapje terug te doen. Mocht je interesse hebben of iemand kennen die interesse heeft neem dan gerust even contact met me op. Voor mijn gegevens zie elders voor in het blad.
Theo Bus