Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Jan Spek en ik ben sinds deze zomer 2022 lid van het bestuur. Ik ben sinds een kleine dertig jaar woonachtig in Elst, van origine komen wij uit de buurt van Rotterdam.

Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg en dan met name op het terrein van beleid en management. Zo heb ik gewerkt bij de Erasmus Universiteit, in het management van ziekenhuizen en de afgelopen jaren als adviseur en onderzoeker in de sector. Nu ik meer tijd krijg wil ik mij anderszins nuttig maken in de samenleving. Een vacature op internet voor een bestuurslid van SGO trok mijn aandacht. Gesprekken met zittende bestuursleden en het in eerste aanleg kennismaken met de activiteiten gaf mij een goed gevoel. In Nederland hebben zo’n 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het dagelijks leven stuiten zij vaak op allerlei hindernissen.
De belangen van mensen met beperkingen te kunnen behartigen in de lokale omgeving lijkt mij een mooie opdracht. Op welke wijze ik een bijdrage kan leveren zal ik nog moeten uitvinden. Naast meer belangrijke praktische zaken voor de individuele burger spelen er ook meer beleidsmatige kwesties rondom zorg, werk en inkomen, participatie, wonen, verkeer, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Op die vlakken acteren onder meer de gemeente, zorgaanbieders en verzekeraars. Kortom een wereld waar ik goed bekend mee ben.