Studietoeslag kun je ook in de gemeente Overbetuwe aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als je een beperking hebt of chronische ziekte, dan is bijverdienen vaak moeilijk. Als je met een medische beperking niet kunt werken naast je studie, dan kun je een studietoeslag aanvragen bij je gemeente. Dit kan studenten helpen om hun opleiding en levensonderhoud te betalen. Dit is een bedrag tot ongeveer 300 euro per maand, afhankelijk van je leeftijd. De studietoeslag is geen lening die terugbetaald moet worden. Je mag het geld houden en gebruiken waarvoor je wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om de studiebeurs te verlagen.

Studietoeslag aanvragen
Bent u een student met een structurele medische beperking en kunt u naast uw studie niet bijverdienen? Misschien hebt u dan recht op studietoeslag.
Voorwaarden
De studietoeslag is voor inwoners van Overbetuwe die studeren en aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U kunt als gevolg van een ziekte of gebrek structureel naast uw studie geen inkomsten verwerven.
• U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
• U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

De studietoeslag kunt u schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier studietoeslag. U kunt hiervoor bellen met 14 0481 en vragen naar een consulent Inkomen of mailen naar info@overbetuwe.nl t.a.v. Werk & Inkomen.
Belangrijk: u kunt met terugwerkende kracht studiefinanciering aanvragen. Geef dit duidelijk aan op het aanvraagformulier. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 worden aangevraagd. U moet wel voldoen aan de voorwaarden.