Herkeuring Gehandicaptenparkeerkaart is niet altijd nodig….

Elke gemeente heeft binnen de regels van de wet hierover zijn eigen eisen opgesteld. In de Overbetuwe wordt iedereen om de 5 jaar opgeroepen als de indicatie verloopt, standaard wordt er door een arts van een extern bureau een medische keuring ingepland. De kosten van de keuring zijn € 95. Ook bij afwijzing. Dit geldt ook als je een ‘onomkeerbare’ beperking hebt. De kaart zelf kost € 25,50

De SGO kreeg afgelopen jaren al vaker deze vraag waarom dat moet, immers je ‘onomkeerbare’ situatie is vaak al bekend na de eerste aanvraag. Die is echt niet verbeterd na 5 of 10 jaar. Een dwarslaesie bijvoorbeeld is definitief. Maar dit moet je helaas elke 5 jaar weer duidelijk komen maken, dus € 95 euro betalen.

Onlangs kreeg iemand, geboren met een levenslange fysieke beperking en al 40 jaar in het bezit van een parkeerkaart, een afwijzing voor een dergelijke kaart. Inmiddels op leeftijd, 75 jaar. Deze keuringsarts vond na het loopje in de gang naar zijn kantoor al dat er sprake was van goed kunnen lopen, hij leek het hele (dikke) dossier dat er inmiddels moet zijn, niet eens te hebben ingezien. Na bezwaar, veel stress en herkeuring (nogmaals 95 euro als het bezwaar afgewezen wordt) werd de kaart alsnog weer toegewezen.

Navraag hierover bij de gemeente Overbetuwe leverde een verrassende reactie:

“Een parkeerkaart wordt in beginsel voor de duur van 5 jaar afgegeven, tenzij er reden is aan te nemen dat iemand korter dan 5 jaar in aanmerking zal komen voor de kaart (BWAB, artikel 51). Oftewel, iemand met een beperking van onomkeerbare aard zou niet jaarlijks een pas hoeven aan te vragen, maar slechts eens per vijf jaar.”Daarnaast staat volgens de gemeente in de wet:“Een pas kan alleen worden afgegeven indien er een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager (Regeling gehandicaptenparkeerkaart, artikel 2), maar hiervan kan worden afgeweken (wetgeving Overheid) als:

  • Er eerder een parkeerkaart is verstrekt en bij de gemeente bekend is dat de aanvrager nog steeds aan de criteria voldoet;
  • Er eerder een parkeerkaart is verstrekt en de keurende instantie van oordeel is dat de aanvrager nog steeds aan de criteria voldoet.

Oftewel, hoewel een aanvraag eens per vijf jaar onontkoombaar is, betekent dit niet dat er ook altijd een keuring dient plaats te vinden.”

Bron www.wetten.overheid.nl/BWBR0012625/2013-01-01#Paragraaf2

Van Toepassing?

Als bovenstaand verhaal op je van toepassing is (onomkeerbare beperking) vraag dan of de gemeente wil opnemen in je dossier dat je voortaan de parkeerkaart zonder keuring (dus geen 95 euro) mag verlengen. De kosten voor de Gehandicaptenparkeerkaart bedragen € 25,50.

Tip: Op www.gehandicaptenparkeerkaart.nl kun je per gemeente de lokale gehandicaptenparkeerplaatsen vinden met alle bijzonderheden, hoe lang mag je staan en wat kost het parkeren daar.