Arbeidsparticipatie en Onderwijs

SGO gaat zich de komende periode nader verdiepen in het onderwerp Arbeidsparticipatie en Onderwijs. De gemeente Overbetuwe heeft hiervoor in het document ‘Visie en ontwikkeling participatiewet 2019-2022’ de volgende doelen en benodigdheden geformuleerd:

 1. Overbetuwe kent alle kandidaten en kan ze verbinden aan een participatietraject dat aansluit bij de individuele mogelijkheden.
 • De huidige bezetting van het cluster werk en inkomen gedurende 2019 aanvullen om het klantenbestand goed in beeld te krijgen.
 • Inventarisatie van het systeem dat in de behoefte van klantmanagement voorziet. Actualiseren van verordeningen.
 1. De instrumenten sluiten aan bij de ondersteuningsbehoefte van de kandidaat.
 • Evalueren van bestaande instrumenten en deze eventueel aanpassen of aanvullen.
 1. De (participatie)vraag van de inwoner wordt integraal opgepakt.
 • Sociaal domein breed werken aan een gezamenlijke visie, cultuur, processen en werkafspraken.
 • Processen die bijdragen aan de (toekomstige) verbinding tussen Ambtshuis en ‘Samen Overbetuwe’ worden ingericht en op effectiviteit gemeten.
 1. Er is een effectieve en inclusieve ondersteuningsstructuur voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Vervolg geven aan de trainingen zoals deze anno 2018 zijn gestart.
 • Voor de loonwaardemeting een keuze maken tussen extern inhuren of intern trainen.
 • Goede afspraken met interne en externe stakeholders.
 • Goed accountmanagement op de gemaakte afspraken.
 • Evalueren en zo nodig bijsturen binnen de samenwerking.
 1. De afstand tussen werkgever- en werknemerschap is verkleind.
 • Aanspreekpunt voor werkgevers.
 • Storytelling boek voor werkgevers.
 • Instrumentenboek van beschikbare instrumenten.
 1. Er zijn lokale werkgelegenheidsprojecten waar de doelgroep Participatiewet zich kan ontwikkelen in het traject naar werk.
 • Inzet op betrokkenheid lokale ondernemers.
 • Voldoende projecten die matchen tussen vraag en aanbod.

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de voortgang en roepen hierbij iedereen op die in dit kader haar/zijn verhaal kwijt wil. Kan naar Theo Bus: t.bus@hetnet.nl of 0657802102