Niet Aangeboren Hersenletsel in de Overbetuwe

Oproep

De SGO wil graag weten of er in onze gemeente de, naar schatting, 1400 mensen met NAH en hun naasten, in de thuissituatie behoefte hebben aan informatie, lotgenotencontact, activiteiten of ondersteuning.  Ervaring leert dat de periode na de revalidatie in de thuissituatie vaak vol hindernissen zit.  Is er begrip voor de nieuwe situatie van familie, buren, gemeente, collega’s, vrienden? Kunnen eerdere activiteiten, sport, werk of hobby weer opgepakt worden? Zijn er alternatieven?  Is de regelgeving wel duidelijk? Weet u waar u hulp kunt vinden?

Mail uw verhaal of vragen naar sgo.overbetuwe@gmail.com . We gaan proberen samen met welzijnsorganisaties en professionals bestaande en nieuwe mogelijkheden voor mensen met NAH in de Overbetuwe in kaart te brengen.

Mantelzorgsalon Niet Aangeboren Hersenletsel op 28 september

Zorgt u voor iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?En wilt u anderen ontmoeten die vergelijkbare ervaringen hebben? De avond ‘Mantelzorgsalon Niet Aangeboren Hersenletsel’ zal plaats vinden in ‘Onder de Toren’ St. Maartenstraat 34 in Elst.De avond wordt georganiseerd door Forte Welzijn Overbetuwe en de SGO. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er koffie. Het programma start om 19.30. De afronding is om 21.00 uur.

Everdien Tromp, eerstelijns neuropsycholoog vertelt over NAH-karakterveranderingen en ziekte-inzicht. Er is tijd voor lotgenotencontact en om vragen te stellen. Verder ligt er informatie.

Graag van te voren opgeven, er is beperkt plaats, bij veel belangstelling wordt er nog een extra avond georganiseerd. Er zijn geen kosten aan verbonden. We houden ons aan de coronamaatregelen.

Opgeven bij:

Marijke Arends, mantelzorgcoördinator Forte Welzijn. Tel: 06-49881094 of

Email: marijke.arends@fortewelzijn.nl

 

Niet Aangeboren Hersenletsel

Herkent u  bijvoorbeeld onderstaande kenmerken?

Je hebt een beroerte gehad, een hersenoperatie of een ongeluk. Je hebt hersenletsel. De gevolgen hiervan zetten je leven op zijn kop. En dat geldt vaak ook voor de mensen om je heen. Thuis is alles anders en terug naar werk of opleiding lukt vaak niet. In Nederland ervaren ongeveer 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5 % van de Nederlandse bevolking.

De zichtbare kenmerken of gevolgen van hersenletsel zijn onder andere:

* (Gedeeltelijke) verlamming of uitval van lichaamsdelen

* 50% heeft visusproblemen

* Epilepsie

Onzichtbare kenmerken of gevolgen van NAH zijn onder andere:

*vaak somber of chronisch moe

*geen initiatief meer

*problemen met plannen

*er zit geen rem meer op

*snel boos

*oriëntatieproblemen

*vergeetachtigheid (tijdelijk geheugenverlies)

*concentratieproblemen

*moeite met taal en communicatie (afasie)

*overprikkeling

Bron www.verdermethersenletsel.nl