Van de bestuurstafel

Een grote uitdaging voor SGO en veel andere belangenbehartigers vormt steeds hoe de mensen te bereiken waar je iets voor wilt en kunt betekenen (de doelgroep). Eerst moet je dan proberen zicht te krijgen op het aantal mensen waar het hier om gaat. Op grond van onderzoek is gebleken dat 1 op de 10 Nederlanders (10%!!!) een matige of ernstige beperking heeft. Dat zijn 1,7 miljoen mensen in Nederland. Als we dat vertalen naar Overbetuwe (circa 48.000 inwoners) betekent dit dat er in onze gemeente ongeveer 4800 mensen met een matige of ernstige beperking zijn.

1 op de 10 mensen heeft te maken met een matige of ernstige beperking

Het gaat dan om enerzijds lichamelijke beperkingen op motorisch, organisch en zintuiglijk gebied. Anderzijds om mentale beperkingen op verstandelijk, cognitief en psychosociaal gebied. Menigeen is verbaasd over dit soort aantallen en dat heeft te maken met zaken als onbekendheid met de doelgroep, onzichtbaarheid van de beperking, geen etiketje opgeplakt willen krijgen, niet serieus nemen, zich niet serieus genomen voelen door de samenleving, zich afsluiten, enzovoort.
Het is dus een grote groep mensen waar SGO zich voor inzet in Overbetuwe maar bereikbaarheid van de groep is ook voor ons niet altijd makkelijk. Uiteraard gaat dit in eerste instantie via dit blad en activiteiten die we organiseren zoals NAH-café en voorlichting op de basisscholen. Verder bezoeken we markten en proberen we bekendheid te creëren door berichtgeving over actuele onderwerpen in lokale bladen. En niet in de laatste plaats communiceren we veel op de sociale media Facebook en Instagram.
Verder moet je de doelgroep ook laten zien waar je mee bezig bent zodat mensen vast kunnen stellen of SGO iets betekenen kan. Om daar een beeld van te geven noem ik de onderwerpen die regelmatig op de agenda van de bestuursvergadering SGO staan: participatie, vervoer/verkeer, toegankelijkheid , zorg, wonen, informatie, gezondheid en werk en onderwijs. Sommige van die onderwerpen zijn uitgewerkt in projecten zoals het voorlichtingsproject op de basisscholen en het NAH-café dat regelmatig in verschillende dorpen georganiseerd wordt.
De gemeente is een belangrijke partij
De gemeente is een belangrijke partij bij veel van genoemde onderwerpen. Wij zitten daarom tweemaandelijks met de gemeente in overleg en er is regelmatig contact met wethouders. Om een beeld te geven van de onderwerpen die daar besproken worden noem ik die van het laatste overleg: Wmo-casuïstiek, parkeerbeleid, stallingsvergunning scootmobiels, zorgoppas, NAH-café, PGB/WLZ, regenboogbeleid/inclusiebeleid, landelijke inclusieve meespeeldag, verkeerssituaties, belijning voor visueel beperkten en sportnota.
Om tenslotte ook buiten de gemeente om goed geïnformeerd te blijven en belangen ook op een ander niveau te kunnen behartigen zijn we sinds enig tijd lid van Ieder(in), de landelijke koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
Interesse, of vragen?
Ben je geïnteresseerd in wat SGO voor jou kan betekenen of gestimuleerd te gaan onderzoeken wat jij voor SGO kunt betekenen neem dan contact op met mij of met een van mijn collega-bestuurders.  Mail: Voorzitter@sgo-overbetuwe.nl
Theo Bus