‘Hengstdal’ ligt ook in Overbetuwe:
over rolstoelbasketbal in de Maartenskliniek‘

Aaah…’ galmt het door de sportzaal van de Sint Maartenskliniek. De bal danst even over de rand van de bucket maar verdwijnt tot vertwijfeling van Frans niet in het netje. Het spel, voorafgegaan door opwarmoefeningen en vaardigheidstraining, gaat door. Opnieuw klinkt een ‘aaah….’ door de zaal. Ditmaal niet omdat de bal opnieuw van de rand van de bucket springt maar doordat Peter merkt dat de band van zijn sportrolstoel leegloopt………

Altijd reuring!
Er is kortom altijd sprake van reuring daar waar wij als mensen met een beperking enthousiast en vol ijver sport bedrijven. In dit geval gaat het om rolstoelbasketbal dat vanuit de Stichting Koprol voor mensen met een beperking – jong en oud – wordt georganiseerd. Het gaat daarbij niet alleen om het fysiek met elkaar bezig zijn maar ook om ontmoeting, het met elkaar plezier beleven aan dat bezig zijn. Leeftijd speelt daarbij een ondergeschikte rol en varieert momenteel van rond de dertig tot in de zeventig. Ook de aard van de beperkingen van de deelnemers loopt uiteen van een dwarslaesie, het missen van een been of voet, onwillige gewrichten tot het hebben van een spierziekte.
Stichting Koprol biedt in Nijmegen twee varianten rolstoelbasketbal aan: als competitie teamsport en als sport voor hen die kiezen voor recreatief bezig zijn.
De variant competitie teamsport betekent extra aandacht voor de technische en fysieke kant van het spel gecombineerd met aandacht voor teamontwikkeling. De deelnemers die daaraan meedoen trainen op maandagavond van 20.00 uur – 22.00 uur in de Maartenskliniek, Hengstdal 3 te Nijmegen.
Competitief of recreatief, net wat bij iemand past
Op woensdagmiddag wordt van 17.00 uur – 18.30 uur getraind en gespeeld door de groep die (nog) niet aan competitiesport wil deelnemen maar belang hecht aan het ontwikkelen en bijhouden van fysieke vaardigheden. Naast aandacht voor spel is er alle ruimte voor het handiger worden met de (sport)rolstoel en het in teamverband ondernemen van extra activiteiten zoals het af en toe samen bezoeken van een eetgelegenheid of sportevenement. Ook deze groep traint in de sportzaal van de Sint Maartenskliniek.
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je een (paar) keer vrijblijvend meedoen? Kom dan gerust langs op woensdagmiddag om 17.00 uur in de sportzaal van de Sint Maartenskliniek. Frans, Peter of een van de andere teamleden helpen je graag in een (aanwezige) sportrolstoel en bij een eerste of misschien verdere kennismaking met deze uitdagende balsport.

Voor verdere informatie:   robin@stichtingkoprol.nl

website Stichting Koprol    www.stichtingkoprol.nl    

Weezenhof 47  71A,   6536DP Nijmegen