Doelgroepenvervoer gemeente Overbetuwe

Doelgroepenvervoer gemeente Overbetuwe

 

Er vinden allerlei veranderingen plaats binnen het doelgroepenvervoer (Wmo). Zo is de kortingsregeling voor medereizigers voor Wmo reizigers die door de provincie betaald werd afgeschaft. Eveneens wordt bekeken of de huidige Wmo passen voor het vervoer aangepast kunnen worden. Bovendien  is al besloten dat er kilometerbudgetten dit jaar zullen worden ingevoerd.

Om tot een gedegen besluitvorming te komen worden alle “voors en tegens” uitgewerkt, waarbij de kwaliteit, uitvoerbaarheid en kosten inzichtelijk zijn gemaakt.  Hierbij is ondermeer ook de SGO betrokken, we hebben de stukken van commentaar en tips voorzien, oa door erop te wijzen wat dit voor onze doelgroep in de praktijk zal kunnen betekenen.

 

Wmo-Vervoer

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De voorziening is bedoeld voor burgers die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen. Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) kan men aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage.

 

Aanvullend vervoer in de Overbetuwe en regio

 

Avan brengt u waar u naartoe wilt in de regio Arnhem-Nijmegen. Naar uw dagbesteding. Naar de markt.  Naar school.  Naar zwemles of de kleinkinderen binnen een straal van 25 kilometer vanaf het woonadres .

 Op internet staat een handige folder

www.avan-vervoer.nl

 

Welke vervoers -regelingen zijn er:

Meestal betaal je een deel zelf, is er een pasje of indicatie nodig, of  is er een max aan te besteden kilometers.

 

Soort vervoer Regeling Wie maakt het beleid? Wie betaalt dit ?
Openbaar vervoer: trein, stads- en streekvervoer etc Wet Personenvervoer 2000 Rijk (NS) en provincie Rijk
Sociaal recreatief binnen regio Wmo-vervoer Gemeente Gemeente
Sociaal recreatief buiten regio Valys (Wmo-vervoer) Rijk Rijk
Volwassene vanaf 18 jaar naar dagbesteding Wmo-vervoer Gemeente Gemeente
Kind tot 18 jaar dagbesteding, logeeropvang of behandeling Jeugdwet Gemeente Gemeente
Kind tot 18 jaar naar school Leerlingenvervoer Gemeente Gemeente
Naar werk of opleiding Reïntegratiebesluit Ministerie van SZW UWV
Naar werk Participatiewet Gemeente of SW-organisatie Gemeente
Persoon die 24-uurszorg nodig heeft naar dagbehandeling of logeerverblijf Wet langdurige zorg Ministerie van VWS Zorgkantoor
Patiënt die recht heeft op zittend ziekenvervoer naar ziekenhuis Zorgverzekeringswet Ministerie van VWS Zorgverzekeraars