NAH café, Herveld/Andelst

Start 3e NAH café 23 januari in de Hoendrik. Lotgenotencontact Niet Aangeboren Hersenletsel

“Alles kan, misschien een beetje anders, maar alles kan”

Marïelle rijdt paard bij Bio Manege in Arnhem. Ze denkt in mogelijkheden

Agenda

Komende tijd zijn er veel extra activiteiten, van puzzeltocht tot voorlichting en een wandeling...

Fixi, meld obstakels openbare omgeving

Fixi is een nieuw systeem voor inwoners en voor de gemeente om meldingen te doen over afval, groen, wegen en stoepen, straatmeubilair, overlast, (plaag)dieren, riool en water, verkeer, openbare verlichting of speelterreinen

Spreekuren Sociaal Team Overbetuwe zijn open!

Door corona zijn de spreekuren van het Sociaal Team Overbetuwe…

Wonen in een huurhuis van Vivare

We kregen de vraag wat wij doen voor mensen met een lichamelijke…

Dickie bedankt

Na vele jaren als vrijwilliger/coördinator van ons Scholenproject…

Sociaal Team Overbetuwe ipv Kernteam

Voor al je vragen over welzijn en zorg Als inwoner van de…

Bij Ons Thuis

Wooninitiatief Overbetuwe biedt plek aan bijzondere doelgroepen! ELST…

In 2021 worden NAH bijeenkomsten opgestart in de Overbetuwe.

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel uit de Overbetuwe We…
bed en brood zetten