Alle Sociale Kernteams Overbetuwe zijn verleden tijd!

Alle Sociale Kernteams Overbetuwe zijn verleden tijd en opgegaan in het

Sociaal Team Overbetuwe: bel 14 0481 en toets 1

Er is één centraal nummer wat je voor alle ‘zorg en welzijn’ vragen kunt bellen: 14 0481 toets 1
Iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 13.00 uur. Bel je na 13.00 uur dan wordt er een terugbelverzoek voor je gemaakt. Je wordt binnen 24 uur teruggebeld. Je kunt ook mailen naar: sociaalteam@overbetuwe.nl

De inloopspreekuren in Elst, Herveld en Zetten zullen in september (mits Corona dit toelaat) weer van start gaan. Het spreekuur op de woensdagmiddag op het Ambtshuis van de gemeente gaat nog niet door. Voor actuele info, kijk op www.overbetuwe.nl

Wie werken er in het STO?
In het Sociaal Team Overbetuwe (STO) werken hulpverleners, opbouwwerkers, WMO-consulenten, Jeugdconsulenten en vrijwilligers. Het Sociaal Team is goed op de hoogte van lokale organisaties en initiatieven.

Hoe ziet de ondersteuning van het STO eruit?
Het allereerste contact met de gemeente waarin je je zorgvraag stelt, wordt door een deskundig team gescreend. Zij schakelen de juiste persoon van het Sociaal Team voor je in. Er wordt bekeken wat je zelf kunt doen, waar mensen uit je omgeving bij kunnen helpen en waarbij je eventueel professionele hulp nodig heeft. Als je naast de hulp van het Sociaal Team nog andere zorg nodig heeft, brengen zij je in contact met de juiste organisaties. Het streven is om in de toekomst zoveel mogelijk een en dezelfde consulent toe te wijzen.

Met wie werkt het STO samen?
De mensen van het STO werken samen met scholen, huisartsen, zorgorganisaties, bewonersgroepen, vrijwilligers, kerken, wijkplatforms en dorpsraden, Mantelzorg Overbetuwe, Overbetuwevoorelkaar.nl (zorgplein voor hulpvragers en hulpbieders), Onsoverbetuwe.nl (digitaal dorpsplein), Algemene Hulpdienst Elst, Heteren Sociaal en alle andere organisaties die iets voor de bewoners betekenen.

Wat als ik een cliëntondersteuner nodig heb?
Ook daarvoor kun je bij het Sociaal Team terecht. MEE kan worden ingeschakeld als onafhankelijk cliëntondersteuner die je bijvoorbeeld bij een Keukentafelgesprek kan bijstaan.

Waar kan ik nog meer terecht?
Je kunt ook zonder inschakeling van het Sociaal Team terecht bij je huisarts, consultatiebureau, welzijnswerk en andere hulpverleners waar je vroeger al heen ging.