Aanvullend vervoer

Aanvullend vervoer in onze regio

Avan brengt u waar u naartoe wilt in de regio Arnhem-Nijmegen. Wilt u naar uw dagbesteding? Naar de markt? Naar school? Naar zwemles of de kleinkinderen? Onze chauffeurs staan voor u klaar!

Aanvullend vervoer is specifiek bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken het reguliere Openbaar Vervoer (OV).
Tot afgelopen april mocht je zelfs, op kosten van de provincie, een medereiziger mét korting op je reis meenemen. Helaas heeft de provincie vanaf die datum besloten de kosten hiervoor niet meer te willen vergoeden en heeft het initiatief voor het zoeken naar een oplossing overgelaten aan de betreffende gemeentes. Gelukkig heeft onze gemeente besloten de medereiziger regeling tot 1 oktober ongewijzigd te handhaven en na die datum met een nieuwe regeling te komen.

Het SGO heeft vooraf met de beleidsmedewerker mogen spreken en onze standpunten kenbaar gemaakt en later in de voorronde nogmaals hierover ingesproken op de gemeenteavond. Het heeft niet mogen baten.
Het amendement van het CDA en de VVD tezamen strooide roet in het eten.
De regeling, zoals voorgesteld door de gemeente en het advies van de Participatieraad, is inmiddels aangenomen.
Helaas zijn daarbij dus de 2 voor ons belangrijke uitgangspunten niet gehonoreerd. Namelijk het handhaven van de huidige regeling en slechts één kilometer budget, dus voor iedereen gelijk, met de mogelijkheid tot verhoging na overleg (maatwerk).

Ook het invoeren  van het begrip ‘Niet verplicht medische begeleider’ mocht het niet halen. Daarentegen is nu wel het begrip ‘begeleider’ ingevoerd waarbij degene die van de regeling gebruik wil gaan maken eerst geïndiceerd moeten worden, pas daarna heeft men de vrije keuze om een willekeurige ‘begeleider’ tegen betaling (met korting) mee te laten reizen. SGO betwijfelt of dit wel het door de gemeente gewenste effect van kosten beperking oplevert, immers het indiceren door consulenten en de gemeentelijke organisatie en regeltjes eromheen kosten bakken met geld, geld dat SGO liever ziet omgezet in bijvoorbeeld een meereizende tegen een lager tarief. Ons motto, hou het voor iedereen zo simpel mogelijk.

De achterliggende gedachte van de voorstellen van het SGO zijn o.a. ook gebaseerd op meer vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken zonder dat een consulent steeds over de schouder meekijkt en regelingen, zoals een kilometer budget, voor iedereen gelijk zijn, tenzij er maatwerk nodig is.

Tot slot: SGO zal de ontwikkelingen over de invulling en praktische uitvoering blijven volgen. Daarover zijn inmiddels ook contacten geweest met de gemeente en mogen wij hen gevraagd en ongevraagd adviseren.
Om die rol goed te kunnen vervullen hebben wij uw medewerking nodig, want als ‘gebruiker’ bent u de enige die ons kan vertellen hoe het in werkelijkheid gaat.

Mijn dringende oproep aan u is, laat ons weten wat uw ervaringen over uw reis met AVAN zijn, het hoeft niet altijd een minder positieve ervaring, maar kan en mag ook een positief verhaal zijn.
Heeft u iets te vertellen doe het dan ook, schrijf het op en stuur het aan: redactie@sgo-overbetuwe.nl

Namens het SGO

Andreas P. Ladestein