Speeltuinen

Speeltuinen

Renovaties Zetten en Driel

We zagen dat de meeste speeltuintjes volgens plan zijn aangepast.  Vooral de matten die onder  het zand of de grasondergrond  van de nieuwe toestellen zijn aangebracht zijn positief. Immers zo ontstaat er een steviger ondergrond die stabieler is.  Verder zagen we andere nestschommels, die veel lekkerder liggen en een bescherming bieden bij botsingen. Bij de speelterreinen zijn opritjes aangelegd. Complimenten voor alle betrokken partijen dat ook de toegankelijkheid standaard (zoveel mogelijk) wordt meegenomen. Zodat iedereen in de speeltuin kan komen. En steeds vaker mee kan doen.

De SGO heeft meerdere subsidieverzoeken lopen om enkele extra speeltoestellen gefinancierd te krijgen. Inmiddels hebben we één positieve reactie, nu de rest nog…

In 2020 gaan we ook in Elst, Westeraam aan de slag als daar de speeltuinen aan de beurt zijn voor hun renovaties.