Wat is Beeldpraat?

Beeldpraat is een kaartenset met tekeningen van niet-zichtbare beperkingen. De set bestaat uit meer dan 70 kaarten in vijf categorieën. De missie van Beeldpraat is om mensen met niet-zichtbare beperkingen door bijvoorbeeld hersenletsel, post covid, burn-out of een chronische ziekte te helpen met het begrijpen en uitleggen van hun klachten.
Het kan moeilijk zijn om klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, tinnitus of overprikkeling onder woorden te brengen, want dat zijn sensaties die je aan de buitenkant niet ziet. Dat kan je een eenzaam en onbegrepen gevoel geven, maar maakt het voor je omgeving ook lastig om de juiste steun te bieden. De tekeningen kunnen dat makkelijker maken en het gesprek op gang brengen.

Deze kaarten worden ondermeer tijdens de NAH cafés in de Overbetuwe ingezet