Maarten de Gouw, van  Ieder(in)

Maarten de Gouw van Ieder(in).

SGO is lid van Ieder(in), de landelijke koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Onlangs hebben we kennis gemaakt met Maarten de Gouw, coördinator netwerk en leden van Ieder(in). Tijdens dit gesprek vertelde Maarten dat een belangrijk onderwerp momenteel de benadering van de achterban vormt. Ofwel hoe krijg je en onderhoud je de contacten met je doelgroep. Een erg herkenbaar onderwerp aangezien dat ook bij SGO steeds speelt en we zullen dan ook graag gebruik gaan maken van de inzichten van Ieder(in). Maar we kunnen natuurlijk ook meedenken over dit onderwerp en uiteraard over alle andere relevante onderwerpen.

Ieder(in) heeft een belangrijke informerende en verbindende rol tussen lokale platforms zoals SGO. Dit wordt gerealiseerd door nieuwsbrieven, de website en het organiseren van bijeenkomsten. Een erg belangrijk onderwerp momenteel is werken. Binnen Ieder(in) is veel kennis van en ervaring met werken en de toepassing van Wajong. Fijn dit te weten, want we horen ook in Overbetuwe over de problemen die in dit kader bestaan zoals het verliezen van je Wajong-uitkering ondanks dat werk minder geld oplevert dan je uitkering. Ieren(in) is dan ook van plan tijdens de week van de toegankelijkheid dit jaar vooral aandacht te gaan besteden aan toegankelijke arbeidsplekken en Wajong.

Het was kortom een waardevolle en zeer prettige kennismaking met Maarten!