Versterk ons met úw talent

Er zijn al zo’n 58 vrijwilligers regelmatig actief voor de SGO en we zoeken nóg meer actieve mensen! Op onze website www.sgo-overbetuwe.nl staan al onze activiteiten en projecten. Iedereen die zich (tijdelijk) wil inzetten is van harte welkom.

We zoeken versterking van ons team met inwoners uit Oosterhout, Zetten, Randwijk, Valburg en Elst. Zodat de belangen van mensen met een beperking uit alle kernen vertegenwoordigd zijn. We zoeken vrijwilligers die meedenken met één van onze specifieke SGO beleidsvelden: ‘Wonen’, ‘Gelijkheid’ of ‘Mobiliteit’ in de gemeente Overbetuwe.

Scholenproject

Het scholenproject ‘Gehandicapt en toch Gewoon’ bestaat al ruim 20 jaar!

Mensen, vrijwilligers die als reservekracht in Overbetuwe willen meedoen, of alleen in hun eigen dorp willen meedraaien, neem contact op! Op woensdagochtend met ongeveer acht mensen op een basisschool aan kleine groepjes kinderen uitleg geven over wat het betekent als je een beperking hebt. Er is een werkboek, een film en er zijn opdrachten, spel- en doe-activiteiten. De kinderen ervaren hoe het is om met en achter een rolstoel te rijden en ‘slechtziend’ met een  taststok hun weg te vinden.

Zwemmers

Er is plaats voor nieuwe zwemmers (én begeleiders) op maandagochtend 11-12 uur in zwembad de Helster in Elst. Dit speciale, volledig toegankelijke en rustige zwemuur is alleen voor mensen met een fysieke beperking. Het wordt begeleid door een tiental vaardige vrijwilligers. De EZ&PC faciliteert dit uur. Kom op afspraak proefzwemmen! Mail naar zmfb@ez-pc.nl

 Schrijvers

Wil je af en toe een bijdrage leveren aan ons SGO Nieuwsblad of website? Bijvoorbeeld met nieuws uit je eigen wijk of dorp? Je ervaringen met regelgeving delen, (On)Toegankelijkheid melden, columns schrijven, vakantietips, alle input is welkom!

Bel of mail onze secretaris, 0481-376040 of secretaris@sgo-overbetuwe.nl